| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 71 Derfor får hun i år Fagforbundets Varmepris. Det var de ansatte i Tiltak for funksjonshemmede i Hole kommune som foreslo at lederen deres, Rikke Dybdal, skulle få prisen. De føler seg heldige som har en leder som er raus, omsorgsfull, tydelig og tilgjengelig. Varmeprisen deles ut hvert fjerde år til personer eller organisasjoner som har utmerket seg ved å skape varme og omsorg i helsesektoren. I begrunnelsen skriver de ansatte at Dybdal tenker helhetlig og benytter medarbeidernes varierte kompetanse. Ifølge dem er hun også en pådriver for godt arbeidsmiljø og arbeidsglede. Når engasjementet for alle medarbeiderne er like stort, syns Fagforbundet hun fortjener en pris. – Vi jakter på de gode øyeblikkene. Vi trenger humor midt oppi alle utfordringene, sier Rikke Dybdal. Hver sommer bruker hun ei uke i hver av de tre boligene som ligger under tjenesten i kommunen. – Jeg trenger å være nær brukerne for å vite hvordan de og medarbeiderne har det, sier hun. Hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet i Hole, Une Selte, sier Rikke Dybdal er en leder som forstår verdien av medbestemmelse. – Hun får med seg alle medarbeiderne slik at alle drar lasset sammen. Og det er faktisk gøy, sier hun. Selv gleder Une Selte seg alltid til personalmøtene. – Her er lite negativ støy og mye latter, sier hun. * Leder får pris for å spre arbeidsglede Ikke alle gleder seg til personalmøtene. Rikke Dybdal er en leder som sørger for at det skjer. TEKST OG FOTO: KARIN E. SVENDSEN VINNER: Rikke Dybdal fikk Fagforbundets Varmepris 2017 for en lederstil som verdsetter og ser både brukere og ansatte. VARMEPRISEN 2017 / MELLOM OSS Vi jakter på de gode øyeblikkene. Vi trenger humor midt oppi alle utfordringene. RIKKE DYBDAL fbaargang2017 fbseksjonFEL