Ytringsfrihet blant offentlig ansatte
Her er hovedfunnene fra Fagbladets undersøkelse
Opinion har på vegne av Fagbladet spurt 900 ansatte i kommuner, fylkeskommuner og staten.
{{gfxometer}}