LEMMA «Organiseringsformen kan hindre fagpersonell fra å føle seg alene og overveldet med komplekse og tunge problemer» om å løse en overordnet oppgave. For fagutøvere fra helse- og sosialfeltet, som er trent i å jobbe individuelt, kan dette være utfordrende. – To viktige holdninger bør ligge i bunnen for et samarbeid – nysgjerrighet på andre enn en selv og at man sjenerøst er villig til å dele sine kunnskaper. Dersom man ikke er villig til å ta med seg ressurser inn i gruppen, er det bare å si takk og farvel, mener Larsen. Fagkompetanse viktig Den falske motsetningen mellom faglighet og tverrfaglighet må fjernes. Samarbeid betyr ikke mindre ulikhet. Forskjellig og høy kompetanse er en sentral ressurs. Uten denne ulikheten er det ingen grunn til å sette sammen en tverrfaglig gruppe i første omgang. – Gitt kompetansesamfunnet, har tverrfaglig samarbeid kommet for å bli. En del utvikling gjenstår likevel for at metoden skal bli mer funksjonell. Metodens nytteverdi trengs og må også i større grad dokumenteres, påpeker Larsen. DI BRYTE FAGGRENSER • Hva gjør du når du føler deg presse til å gjøre noe du tradisjonelt ut fra funksjon ikke har ivaretatt tidligere? Det er en fornuftig anmodning, men ikke ditt bord. • Hva om du har lyst til å gjøre noe knyttet til den tverrfaglige saken, men som du vet sjefen din ikke vil like at du tar på deg? (fremdeles ikke ditt bord). De tverrfaglige kollegaene er fornøyd, men ikke din leder. 12 TVERRFAGLIG SAMARBEID temahefte-01