INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE S 3: Yrkesetikk handler om maktutøvelse S 4: Vi risikerer å bli kyniske S 8: Respekt skulle bare mangle S 11: Hva vi må og hva vi bør S 12: Aktuell viten: Yrkesetikk Tore Frost: Hvorfor trenger vi yrkesetikk? Stein Husebø: Om å handle med hjertet Øyvind Kirkevold: Tvang i demensomsorgen S 20: Når taushet ikke er gull S 20: Vil ikkje vere fangevaktar S 26: Etikk trengs på timeplanen S 29: Økt bevissthet om etikk S 30: Brukernes og pårørendes krav S 31: Bokomtaler og ressurspersoner  •  Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad. Prosjektleder: Vegard Velle. Mailer til bidragsytere: johnny.daugstad@fagforbundet.no, vegard.velle@fagforbundet.no, karin.svendsen@fagforbundet.no, heidi.steen@fagforbundet.no, kristin.s.halvorsen@fagforbundet.no, per.flakstad@fagforbundet.no Illustrasjonsfoto: Anne Lise Flavik. Produksjon: Cox Media, Oslo. Trykk: Aktietrykkeriet AS. temahefte-02