H HHv vvo oor rrf ffo oor rrt ttr rre een nng gge eer rrv vvi ii Den som kjemper for et bedre rettsvern for brukere av offent- lige tjenester og for en høyere etisk standard innen rekken av offentlige hjelpere, konfronteres straks med rammebeting- elsene for våre forestillinger om menneskeverdet og med pre- missene for et meningsfullt liv. Tekst: Tore Frost 12 YRKESETIKK temahefte-02