INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE ••••••• ••• • s3: Involver de ansatte s4: En visjonær kommune s8: Ledelse er etikk i praksis s 10: Tydelig og løsningsorientert s 13: Når munnkurven strammes s 15: En leder, 100 med myndighet s 16: Aktuell viten: Ledelsesuttrykk Trond Kjærstad Arne Selvik Gro Mjeldheim Sandal Kjell Arne Røvik s 25: Hvem har makten? s 28: Angst ødelegger teamet s30: Lojalitetskonfliktene s31: Bokomtaler og ressurspersoner Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad. Prosjektleder: Vegard Velle. Mailer til bidragsytere: johnny.daugstad@fagforbundet.no, vegard.velle@fagforbundet.no, an.lindstrom@fagforbundet.no, monica.schanche@fagforbundet.no og heidi.steen@fagforbundet.no. Illustrasjoner: Karl Gundersen. Produksjon: Cox Media, Oslo. Trykk: Aktietrykkeriet AS. temahefte-03