tikken handler derfor om mest mulig frihet under ansvar. De ansatte skal bli inspirert av ansvaret, sier Barstad. – Du kan ikke styre moderne medarbeidere ved hjelp av kommando og kontroll. Du må inspirere. Når arbeidsoppgavene får en mening, gir det folk selvaktelse. Uansett om en er renholder eller rådmann – alle er samfunnsbyggere. Vi ønsker at de ansatte skal ha perspektivet om at de bygger en katedral, ikke at de løfter gråstein. UTLØSER LIVSKRAFTEN – Innbyggerne i kommunen sitter på store ressurser. Vi ønsker å utløse denne livskraften, sier Anders B. Werp. Ut fra lokalpressen å dømme er det tydelig at kommuneledelsen med visjonen har klart å skape forventninger. Folk blir inspirerte, noe som har frigjort et ekstra engasjement. Ekstra engasjement ligger for eksempel bak de innsamlede pengene til det nyinnkjøpte og berømte Arendt-orgelet i Haug kirke, sansehagen i bofellesskapet for aldersdemente i Vestfossen og de over 3 millioner kronene til lindrende behandling ved Eiketun sykehjem. ETISK DILEMMA HVEM BEHØVER KOMPETANSE? Budsjettposten for kompetanseheving er skjært inn til beinet. Du føler behov for faglig påfyll innen ledelse og omstilling da kommunesektoren stadig møter nye krav og omstillingstakten innen sektoren er høy. Endringene står i kø og konfliktområdene er mange. Dine ansatte behøver fagkurs innen sine respektive fagområder for å holde seg forsvarlig oppdatert. Hvem skal prioriteres? Kritikken fra ansatte er to-delt: På den ene side hevdes det at ledelsen er usynlig og lite delaktig, særlig under endringsprosesser, mens det på den annen side kommenteres at man skulle tro at ledelsen hadde lederkompetanse når man ble leder. Det argumenteres derfor med at det er unødvendig å sløse ressurser på lederutvikling. Hvilke hensyn tar du? Agnes Marie Nilsen og Gunn Andersen NAZIKONSERT UTLØSTE VERDIMOBILISERING Øvre Eiker har også et verdimanifest – «Øvre Eiker viser ansikt». Bakgrunnen er en nazikonsert som ble arrangert i kommunen i 1995. Øvre Eiker kom på forsida av alle landets aviser, omtalt som nazibygda. Spontant gikk innbyggerne i gang med en verdimobilisering. Denne munnet ut i et manifest formulert av innbyggerne. Målet der er sammenfattet som «Sammen for et inkluderende fellesskap». De overordnede verdiene for å oppnå verdimålet er respekt og toleranse. Kommunestyret vedtok i forbindelse med verdimobiliseringen at manifestet skulle forplikte kommunestyrets beslutninger. temahefte-03