avgjørelser jeg sitter her og gjør alene, og jo bedre personalet er informert, jo bedre kan vi forholde oss til omstillinger. Det handler også om gjensidig tillit, for vi tror jo at skole- og oppveksttjenesten ønsker det beste for barnehagen. Frøystein synes hun jobber i en kommune hvor administrasjonen er lydhør for gode argumenter. Hun Hilde Frøystein. bruker også Samarbeidsutvalget i barnehagen som en kanal. EN FORSIKTIG RASE Barnehagene har fremdeles øremerkede midler, men de er likevel ikke skjermet fra nedskjæringer. Konsekvensen er mangel på vikarer og flere barn per ansatt. – Det er klart jeg merker krysspresset rundt lojaliteten min. De ansatte forteller jo hvordan de gjerne vil ha det. Men virkeligheten er jo slik at vi ikke kan få alt vi vil. Ikke må vi bli for sutrete, heller, sier Frøystein. – Å være bevisst ens rolle, og å kommunisere åpent både oppover og nedover – det er det viktigste for å klare denne rollen. Og så kan vi vel bli litt flinkere og tøffere til å uttale oss, og ikke være så forsiktige, legger Frøystein til. Det siste bekreftes av Arbeidsforskningsinstituttet, som hadde problemer med å få ansatte i barnehager og skolefritidsordninger til å bli med i en anonymisert undersøkelse om ytringsfrihets kår. De var redd for å bli gjenkjent. ETISK DILEMMA ALENEFORSØRGER MED KOMPETANSBEHOV Du skal forsørge dine barn, og da er karriereplanlegging og kompetanseutvikling nyttige verktøy for å sikre en god og innholdsrik jobb. For å ta studiet i ledelse må du være borte på studiesamlinger over tre dager, tre ganger per semester. Hva gjør du? Du har ingen familie eller besteforeldre som kan avhjelpe. Melder du pass og tar du hensyn til minsten på 6, eller organiserer du vennepass selv når det er skolestart og nye rammer for barnet ditt? Hva veier tyngst, dagens utfordringer eller fremtidens? Agnes Marie Nilsen og Gunn Andersen 14 LEDELSE temahefte-03