King representerer derimot ledertypen som går foran med sin drøm, forteller Kjærstad. – Ledere bør hente frem den ibsenske kongstanken. De bør finne i seg selv noe de tror på. Personer som jobber med en leder som tror på noe merker forskjellen. – En karismatisk lederstil er ikke noe en er født med, men utvikler. Den grå eminensen Tormod Hermansen ble av mange oppfattet som karismatisk fordi han hadde en drøm om å skape et norsk-svensk selskap bygd på likeverdighet. Slikt vekker entusiasme hos nordmenn med mindreverdighetskompleks. FORTELLINGEN – Lederen må ha sosiale antenner for å fange opp hva som vil utløse entusiasme hos personene hun leder. Av og til ender lederen opp med å tro på andre ting enn det medarbeiderne tror på. Da bør lederen gå av og finne seg en arbeidsplass med riktige verdier for henne, mener Kjærstad. De siste par årene har såkalt narrativ ledelse blitt aktuelt. Her handler det om å finne seg en fortelling som en lever ut. Et excel-ark eller et budsjett er lite egnet til å begeistre folk. Langt bedre er det om lederen har en fortelling om hva arbeiderne bidrar til å skape. En barnehagebestyrer kan for eksempel fokusere på at barnehagen former en ny generasjon. Målet styrer hvordan en jobber. DEN INDRE MOTSTANDEREN Coaching er et begrep fra idrettsverdenen. En tennistrener oppdaget at den viktigste motstanderen ikke sto på den andre siden av nettet, men befant seg inne i tennisspilleren selv. En leder som coacher ønsker ikke å gi ordre, men å tilrettelegge. En fare er at tilretteleggeren ender opp som omsorgsperson. – Coaching handler om å forstå hva medarbeidere trenger for å kunne yte best mulig. Begrepet er en nyskriving av medarbeidersamtalen, men handler om å ta denne på alvor. Medarbeidersamtalen er i det hele tatt viktigere i 2005 enn i 1970, mener Kjærstad. LENNON OG MCCARTNEY Team er et annet ord i tiden. Med så mange flinke ekspert-primadonnaer, hvordan skal en få mest mulig 18 LEDELSE ut av hver enkelt uten pisking? Deling av kunnskap handler om at 1 pluss 1 pluss 1 ikke er lik tre, men åtte. Sammen kan et team lage noe nytt som enkeltpersonene ikke kunne skapt hver for seg. Det klassiske eksempelet er Lennon og McCartney. – Teamorganisering kan overdrives. Mange oppgaver handler om å grave grøften fortest mulig. Steinhardt arbeid, ikke team, duger da best, sier Kjærstad. – Team fungerer der en skal løse en kompleks oppgave, hvor en ikke vet svaret på forhånd. Og hvor en ønsker kreative løsninger. Det kan være aktuelt for eksempel der teknisk avdeling og salgsavdelingen skal få til et samspill. Før ville lederen da sette seg ned og tegne bokser. I dag er det mer aktuelt å danne et tverrfaglig team bestående av eksperter langt nede i organisasjonen. Disse jobber sammen mot et felles mål. HVEM ER VI Team er en del av såkalt systemorientert ledelse. Den grunnleggende tanken er at ting ikke befinner seg i, men mellom mennesker. Poenget er ikke å se hvem er du, men hvem er vi. Også den lærende organisasjonen handler om å utnytte kompetansen best mulig. Middelet her er å skape tillit i organisasjonen. Bruker- og kundeorientert ledelse er viktig i produksjonsorienterte bedrifter. Telenor har for eksempel måttet utvikle seg fra en ingeniørstyrt organisasjon til å bli en service- og salgsstyrt bedrift. En visste mye om duppeditter og teknikk, men lite om kundebehandling. Ledelse handler her om å fange opp det kundene vil ha, helst før de forstår det selv. temahefte-03