Først blant like De beste lederne inspirerer frem forandringer. Transformasjonsledere forflytter oppmerksomheten fra ledelsen til medarbeiderne. Tekst: Vegard Velle – Mellomledere spiller ofte en nøkkelrolle for om personalet trives i organisasjonen. De er sentrale for arbeidsmiljøet, sier Gro Mjeldheim Sandal, professor ved Institutt for samfunnspsykologi i Bergen. Hennes forskergruppe har gjennom en årrekke studert mellomledere. Forskerne har bedt hundrevis av medarbeidere om å evaluere lederne sine. Studiene har gått gjennom ledernes personlighet og ledelsesstil. Og disse faktorenes betydning for medarbeideres tilfredshet, helse, utbrenthet og motivasjon i jobben. FEM SENTRALE I-ER – Ledere som utpeker seg som overlegent de beste ut ifra medarbeidernes vurdering, kalles i ledelseslitteraturen for transformasjonsledere. De karakte20 LEDELSE temahefte-03