AKTUELL VITEN GRO MJELDHEIM SANDAL menn riseres med 5 I-er: Idealisert innflytelsesrike, inspirerende, fremmer indre motivasjon, intellektuelt stimulerende og individuelt ivaretakende, forteller Sandal. Idealisert innflytelsesrike: Lederen fungerer som en karismatisk rollemodell for sine medarbeidere. Gjennom sin væremåte går hun foran som et godt eksempel i forhold til integritet, verdier og holdninger som er til gode for fellesskapet. Slik oppnår hun medarbeidernes beundring og identifikasjon. Inspirerende: Å motivere og inspirere medarbeidere i forhold til mål er hva lederskap handler om. Ledere som forstår at utviklingen av en organisasjon handler om å utvikle menneskene i organisasjonen, lykkes i større grad enn andre. Fremmer indre motivasjon: Evnen til å skape arbeidsoppgaver som oppfattes som interessante og spennende, uavhengig av ytre belønning. Intellektuelt stimulerende: Lederen stepper inn som en aktiv samtalepartner for den ansatte. Og stimulerer til nytenkning heller enn at en skal holde fast ved etablerte og forslitte måter å arbeide på. Også i tilfeller hvor lederen ikke selv har spisskompetanse. Individuell ivaretakende: Lederen er opptatt av å videreutvikle medarbeiderne og å se den enkeltes kompetanse. For å kunne gjennomføre dette må lederen være genuint opptatt av menneskene i organisasjonen og av å bygge relasjoner. Gro Mjeldheim Sandal. LEDELSE 21 temahefte-03