lar seg belære. Som Sir Humphrey en gang sier: «The public doesn’t know anything about wasting government money, we’re the experts.» ÅSKAPE SANNHETER Hvem bestemmer hva som er essensiell kunnskap og som vi alle avhenger av? Hvem avgjør hva som er god ledelse eller godt medarbeiderskap? Og hvem definerer hva som er det lykkelige ekteskapet? Se nøye etter og oppdag premissleverandørene for våre handlinger. Ofte vil det være rådende oppfatninger i tiden som nesten propagandistisk gjentas og gjentas som sannheter i media. Flere ganger er vi selv med på å skape sannheter som vi også blir fanger av. Men mange ganger har noen enkeltpersoner eller miljøer avgjørende betydning for å definere hva som er virkelig. Noen setter dagsorden for møter. Noen tier gjennom lange og frustrerte diskusjoner for i utmattelsens øyeblikk kremte dypt og forsiktig si: «Er det ikke dette vi egentlig snakker om …?» Noen har sett andre verdener og vender nyfrelste tilbake med det glade budskap. Noen har levd et langt liv og uttaler seg med pondus og gråstenk i håret om byggverkets hjørnesteiner. Den som maler bakgrunnslandskapet vi alle tar for gitt, har makt. Men det er også her makt brytes. Frihet kutter premissenes fortøyning. Frihet utroper: «Det står skrevet, men jeg sier dere!» Frihet viser sannheter for hva de egentlig er: mulige fortolkninger av virkeligheten. Men her ligger også paradokset i en hver frigjøringskamp enten det skjer i Sør-Amerika, på arbeidsplassen eller innenfor hjemmets vegger. Når en virkelighetsoppfatning faller, etterlater den ikke et tomrom. Den erstattes av en ny virkelighetsoppfatning, en ny sannhet. Og ofte er det de aktørene som bryter ned den gamle sannheten som definerer de neste trossetningene. Vi kan ikke leve uten fortolkninger av virkeligheten, og de som definerer disse, har makt. MAKT TIL Å PÅVIRKE Så hva da med den formelle lederen som blir tannløs og maktesløs? Hva med statsråd Hacker? Du kan aldri ta makten for gitt selv om du formelt sett har maktens høyeste posisjon. Over tid er det umulig å fungere som leder hvis du ikke er en av de mest sentrale maktaktørene i din egen organisasjon. Enevelde er ikke nødvendig, kanskje heller ikke ønskelig. Men du må ha innflytelse. Ledelse handler om makt fordi lederens oppgave er å påvirke. Hvis ikke, bør han ikke lede. Men det finnes mange vis å påvirke på. Den mest banale form for maktutøvelse er å være autoritær. Du kan være smartere og mer effektiv enn det. Og det blir også Hackers løsning. Utover i episodene fremstår han som noe mer enn et politisk offerlam. Han utfordrer både avhengighetsforhold og sannheter, og her står alltid kampen om makt. Statsråd Hacker: «These figures are just guesses.» Sir Humphrey: «No, they are government statis..... they’re facts.» – Det verste ved å bli mobbet er at en føler seg som en taper. Det oppleves urettferdig og krenkende hvis en ikke klarer å ta igjen, sier Jørstad. EN NØYTRAL PERSON UTENFRA Når en mellomleder er den som mobber, anbefaler Jørstad å starte ryddejobben på toppen av pyramiden. Hvis ikke ledelsen ser konflikten, mener Jørstad at det er viktig å få en ekstern konsulent til å bedømme situasjonen. På arbeidsplasser med store påkjenninger, kan regelmessige møter med en konsulent utenfra være et åpent forum for å legge fram vanskeligheter og frustrasjoner i arbeidet. – Møtene skal ikke være et forum å anklage hverandre. En nøytral konsulent utenfra, med kunnskap og erfaring med gruppeprosesser, kan bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø og dermed forebygge mobbing, fastslår Jørstad. STRAFFBART Mobbing er straffbart. Ansvaret for å forebygge mobbing er gitt i arbeidsmiljøloven (AML), som stiller klare krav til arbeidsplassen og arbeidsmiljøet: «Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd», sier lovens paragraf 8,1. LEDELSE 27 temahefte-03