INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE s 3: Berre ein liten blome s 4: Til alle som trenger et løft s 8: Humor og kunst gir nye erkjennelser s 11: Etikk hele dagen s 14: Hele livet i aktivitet s 18: Musikk – et verktøy for helsearbeidere ••••••••• s 22: Musikk vekker minner s 24: Fabelaktige medarbeidere s 27: Litteraturtips Postboks 7003, St. Olavsplass – 0130 Oslo, tlf. 23 06 40 00, faks 23 06 44 07. Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad, johnny.daugstad@fagforbundet.no. Prosjektleder: Karin Svendsen. Illustrasjoner: Karl Gundersen. Dilemmaer: Siri Bøgh. Produksjon: Cox. Trykk: Aktietrykkeriet AS. temahefte-06