et løft På tvers Noen av kulturtilbudene på Ammerudhjemmet går ikke bare til beboerne, men også til resten av lokalbefolkningen i Groruddalen. – Vi ønsker å gi noe til alle mennesker som trenger et løft, sier kulturlederen ved Ammerudhjemmet, Rolf Nicolaisen. Han legger vekt på ikke å dele folk inn i grupper, men i stedet utvikle kulturtilbud som appellerer til beboere, deres pårørende, utviklingshemmede og funksjonsfriske. På-tvers-arbeid kaller han det. Og synes det er fantastisk å se mennesker, som ofte ellers er henvist til hver sin bås, danne nettverk og gå på samme konsert og svinge seg etter samme musikk. Lokalt møtested Hver tirsdag kveld er Ammerudhjemmet i Oslo fremfor alt et kultursenter og lokalt møtested. Da kommer mellom 150 og 300 mennesker, de fleste utenfra, for å lytte til mer eller mindre kjente, men alltid habile, artister. Og ikke minst; de aller fleste lar seg friste ut på dansegolvet når Thorgrens eller andre spiller opp til dans. Lederen for kultur og nærmiljø er fornøyd med at terskelen for å oppsøke Ammerudhjemmet ikke lenger er så høy for de som bor utenfor. – Mange gamle er redd for å havne i en getto når de flytter inn på et sjukehjem. Det opplever de heldigvis ikke her, sier Nicolaisen og forteller om en eldre beboer som hadde møtt sin tidligere nabo her en tirsdags kveld. – Det er klart det gjør noe med beboernes selvfølelse å se at tidligere naboer kommer hit for å hygge seg. Og at de kan invitere venner og familie til sitt nye hjem for å høre Arve Tellefsen eller Lisa Stokke som er her i kveld. KULTURELLT MØTESTED: Hver tirsdag kveld er Ammerudhjemmet i Oslo fremfor alt et kultursenter og lokalt møtested. • KREATIV OMSORG 5 temahefte-06