Marga Gavroilova. Linda Svendsen. Eva Saltrøe Engebrigtsen. Helse i kultur At kultur er helsebringende, lever som en tverrfaglig overbevisning blant personalet og frivillige ved Ammerudhjemmet. Alle ansatte blir involvert i aktiviteter utover de rent pleiefaglige. – Etter hvert som vi blir eldre, tømmes helsegryta vår, sier Nicolaisen. Tidligere var gryta fylt med både fysisk styrke og alt annet som en gang ga livsmot og -glede. Med årene mister de fleste av oss noen funksjoner, og vi mister familiemedlemmer og venner. Jo eldre vi blir, jo flere tap må vi gjennomleve. – Men gode kulturelle og sosiale opplevelser gir et løft. Det er tydelig gjennom samtalene vi har med beboerne og besøkende. Etter en Elvis-kveld med Benny Borg var det en eldre dame som betrodde meg at dette var en opplevelse som hun kunne leve lenge på. Og vi vet jo at mange av dem som kommer innom her på tirsdagskvelden, går hjem igjen til et problematisk liv preget av savn og ensomhet. Da er det flott at de kommer hit og får påfyll, og at de kan se fram til neste tirsdag med nye artister og ny dans, synes kulturlederen ved Ammerudhjemmet. Frivillig innsats Kultur og frivillig arbeid går ifølge Nicolaisen hånd i hånd ved Ammerudhjemmet. – Vi er helt avhengig av de frivillige for at våre beboere skal ha anledning til å komme ned i atriet og delta i dansen. Pleierne på avdelingen har sjelden anledning til å følge beboerne ned, og enda mindre til å være sammen med oss hele kvelden. Da er det godt at Ammerud er så godt integrert i ETISK DILEMMA DEN ENE PASIENTEN ELLER ALLE? På omsorgssenteret er tiden kommet for ukens kulturelle hovedinnslag. Den allsidige og muntre presten Solveig har satt av en time til en liten preken, samt underholdning med gitar og allsang. Det er trofast oppslutning om kulturkveldene, og mange er allerede på plass i dagligstuen en god time før Solveig skal gjøre sin entré. Du og din kollega Eva går inn for å stelle Gudrun. Hun er 79 år, har nylig hatt slag og er plaget av depresjoner. Gudrun har dyna halvveis over ansiktet, stemmen er monoton og hun klager over at hun aldri får besøk, at dattera ikke bryr seg om henne, og at hun har smerter i armen. Eva foreslår at du, som har ansvar for kulturkvelden, ber Solveig bruke noe av tiden sin denne kvelden til å besøke Gudrun. Du ser for deg den forventningsfulle og takknemlige gjengen i dagligstua, og nøler. Hva gjør du? lokalmiljøet og har så lange tradisjoner på frivillig innsats. Om lag femten frivillige kommer hver tirsdag for å hente beboere på avdelingene, rydde til dans, servere og være sammen med dem hele kvelden. Nye krefter – Vi må slutte å si at vi ikke har tid til kultur, mener Eva Saltrøe Engebrigtsen, sjukepleier og fagansvarlig ved Ammerudhjemmet. – Det er et lederansvar å rydde tid og rom for helsebringende aktiviteter, slår hun fast. Hennes erfaring fra Ammerud er at aktivitetene ikke tapper personalet for krefter, men tvert imot gjør arbeidsplassen mer spennende. Og ikke minst: Beboerne får det bedre når dagene fylles med muligheter og ikke bare et stort tomrom. Hun serverer gjerne ei solskinnshistorie for å illustrere at arbeidet går lettere for pleierne når beboerne får det bedre. – Jeg kjente ei dame som var utrolig søt og blid hele dagen – bortsett fra ved morgenstellet. Da satte hun seg alltid til motverge. Helt til en pleier kom på å spille opera for henne. Det viste seg at det var det som skulle til for at morgenstellet ble vendt fra konflikt til en trivelig og langt mer harmonisk stund. Mer spennende jobb Fagansvarlig ved Ammerud er overbevist om at alle har noe å by på. – Og hvis de byr på mer enn det selvfølgelige, blir arbeidsplassen mer interessant. Plutselig ser du ikke bare en hjelpepleier, men også en hobbymaler eller amatørkonditor i kollegaen din. Men Saltrøe Engebrigtsen er fullt klar over at det ikke bare er å sette i gang og bruke alle sine talenter i jobben. – Personalet trenger kompetanseheving for å ta i bruk andre sider ved seg selv enn de som tradisjonelt kommer fram. Derfor har Ammerudhjemmet og de fem andre sjukehjemmene til Kirkens Bymisjon i Oslo sammen opprettet en kulturarbeiderskole for de ansatte. Om lag 180 pleiere har gjennomført et fire dager langt kurs her. Meningsfylte aktiviteter Ammerudhjemmet har to ergoterapeuter og to fysioterapeuter i til sammen 3,5 stillinger. De kvalitetssikrer den fysiske stimulering på hver enkelt avdeling. I tillegg underviser de alle pleierne, og da spesielt fysiokontakten, på hver avdeling. Hver uke leder de fellestrimmen, drop in-treningen og vanngymnastikken for beboerne. 6 KREATIV OMSORG temahefte-06