Dagavdelingen er et tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har mulighet til å bruke dagsenteret. – Det fungerer som en forlengelse av ulike rehabiliteringsopplegg med vekt på sosialt samvær og meningsfulle aktiviteter, forteller ergoterapeut Linda Svendsen og fysioterapeut Marga Gavrailova. Livet har mer å by på – Vi går på turer og underviser blant annet i aktiv livsførsel og ernæring. De som får dette tilbudet, har som regel nylig vært utsatt for funksjonstap. Vi hadde for eksempel ei dame her som hadde måttet amputere det ene beinet. Hun var svært fokusert på tapet, og fant lite å glede seg over. Etter en tid med ulike aktiviteter lærte hun å male på silke. De vakre silkeskjerfene hennes ble tegnet på at livet hadde mer å by på enn det beinet hun hadde mistet. Brukerne av dagavdelingen trenger også å knytte nye sosiale bånd. – Det gjør de her, og de inviterer ofte hverandre. Dessuten prøver vi å forberede dem på tida som kommer etter at de er ferdige her for at de fortsatt skal ha et aktivt liv, sier Svendsen og Gavrailova. – Og når de først har vært her og deltatt på fellesarrangementer, ser vi dem gjerne igjen på fellesturer og tirsdagskveldene. Kulturarbeiderskolen For å kunne lykkes i å etablere og utvikle et godt kultur-og frivillighetsarbeid, trengs kunnskap, eierskap og entusiasme fra medarbeiderne. Utdanning, trening og veiledning er avgjørende for å oppnå dette. Avdeling aldring og kultur i Kirkens Bymisjon har etablert sin egen Kulturarbeiderskole. Her formidles verdien av å integrere kultur-, frivillig- og nærmiljøarbeid i faglig tenkning og i arbeidshverdagen. Målet er å stimulere medarbeiderne til å se beboeren som et helt menneske. Kulturarbeiderskolen skal stimulere til et helhetlig møte mellom de ansatte og de eldre. Kulturarbeiderskolen består av fire samlinger på hver seks timer. Dette er et tverrfaglig tilbud som går til alle yrkesgrupper på en eldreinstitusjon. Kilde: Impulser Håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner Rune Aarbø Reinaas (red) Kirkens Bymisjon Oslo 2004 KREATIV OMSORG 7 temahefte-06