Hele livet i aktivite Det er aldri for sent å begynne med mosjon eller trening. Menneskekroppen blir tvert imot mer avhengig av aktivitet etter hvert som den eldes. Tekst: Astrid Bergland, førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo Mennesker er skapt for å bevege seg og å bli beveget, uansett alder. Aldring er en livslang prosess som innebærer kroppslige forandringer. Å leve betyr å legge liv til årene og år til livene. Hverdagslivet er det liv vi lever hver dag. Formålet med fysisk aktivitet er å støtte mennesket til å ta hånd om eget hverdagsliv og til å oppleve velvære. Fysisk aktivitet har gunstig effekt på mennesker uansett alder. Det er aldri for sent å begynne! Fysisk aktivitet har i seg selv ingen eller meget få bivirkninger hvis den foretaes med omtanke og tilpasses den enkelte. Selv om yngre individer kan få behov for gjenopptrening etter sykdom eller ulykker, stiger behovet for gjenopptrening med alderen, alene av den årsak at konsekvensene av sykdom og ulykker innebærer større påvirkning på fysiologi og funksjonsevne. Ikke dø pent brukt Eldre i sykehjem er skrøpelige. Skrøpelighet kjennetegnes av mange sykdommer, funksjonssvikt og liten reservekapasitet. Evans (1) påpeker at på grunn av den lave funksjonsstatusen og den høye forekomsten av kroniske sykdommer, er det ingen i befolkningen som har mer nytte av trening enn eldre. Ingen grunn til å dø pent brukt! Med alderen reduseres utholdenheten med ca en prosent pr år. Det er for øvrig stor variasjon. Denne reduksjonen er mindre hos fysisk aktive. Tilsvarende kan muskelstyrke bevares med aktivitet høyt opp i årene. At en som gammel har bevart god kondisjon og muskelstyrke, får konsekvenser for funksjonsevne og for hvordan en person kommer seg etter sykdom. Med andre ord og litt forenklet: Tren deg funksjonsmessig yngre! ETISK DILEMMA TIL DITT EGET BESTE Anna er 74 år, hun lider av diabetes, leddgikt og angina, og bor hjemme i sin egen leilighet. Hun har hjemmehjelp og hjemmesykepleie, og blir kjørt til eldresenteret tre ganger i uken. Anna deltar ivrig på eldresenterets aktiviteter, da særlig håndarbeid, sosialt samvær og kortspill. Hun har problemer med å bevege seg for egen hjelp. Hjemmesykepleier Ida ser at hun har dårlig blodsirkulasjon i beina. Hun viser Anna hvordan hun kan bevege beina for å øke blodomløpet, og foreslår øvelser hun kan utføre selv, men disse ser ut til å prelle av på Anna. Ida tar kontakt med deg som leder av dagsenteret, og foreslår at du prøver å få Anna med i den nye trimgruppa som kommunefysioterapeuten har startet for bevegelseshemmede eldre. Anna har imidlertid «aldri likt gymnastikk», og «har slitt nok her i livet» med en anstrengende jobb som kokk på storkjøkken. Når du foreslår deltakelse i trimgruppa, møter du sterkt motstand hos Anna, ja, hun uteblir faktisk ved neste planlagte besøk på senteret. Hva tenker du? Hva gjør du? Aktivitet styrker psykisk helse Regelmessig fysisk aktivitet reduserer fysiologiske aldersforandringer, bidrar til mentalt velvære og hindrer funksjonshemning (2). Noen studier poengterer • 14 1414KREATIV OMSORG temahefte-06