Musikk vekker minner Blant beboerne på Sofienbergsenteret er det oppstått en ny tradisjon. Hver tirsdag samles beboere og pleiere til en times sangstund sammen med musikkterapeut Kirsten Grønn. Tekst: MARIANNE MACDONALD Foto: ERIK SUNDT Sofienbergsenteret står i musikkens tegn, det blir klart allerede fra inngangspartiet: Myke pianotoner triller ut fra dagligstuen. Oppe i sjette avdeling har et titalls mennesker samlet seg til en time med glade rytmer og allsang. Musikkterapeut Kirsten Grønn synger og akkompagnerer på gitar. Beboere og plei ere bruker rytmeinstrumenter, og egen stemme, etter beste evne. – Jeg turte ikke synge med i begynnelsen. Da jeg gikk på skolen, sa sanglæreren min at jeg kunne gå på gangen og synge, forteller Aslaug Torsteinsen, en av beboerne. – Men Kirsten fortalte meg at alt jeg MUSIKKTERAPI • Musikkterapeuter arbeider mye i institusjoner. • Brukergruppen er spesielt barn og eldre, samt mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger. • Terapeuten stimulerer brukerne til å hente frem egne ressurser. Barn hjelpes også til å konsentrere seg ved hjelp av musikken. • Musikkterapistudiet tas som en del av en treårig bachelor innen musikk og helse. Det er også mulig å fordype seg med en to-årig mastergrad. • Mange musikkterapeuter har tilleggsutdannelse innen pedagogikk eller psykologi. • Utdannelsen kan tas ved Norges Musikkhøgskole eller ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. PROSJEKTET • Prosjektet Individualisert musikk i eldreomsorgen, ledet av Audun Myskja, var et treårig prosjekt som begynte i år 2002. • Prosjektet ble gjennomført på tre sykehjem: Sofienberg, Vålrengen og St. Hallvard. • Pleiere og annet støtteapparat fikk opplæring i systematisk bruk av sang og musikk. • Som en følge av prosjektet får hver ny beboer ved Sofienberg sykehjem nå hjelp til å fylle ut et preferanseskjema for hva slags musikk de liker best. • Beboerens musikksmak tas hensyn til, og brukes bevisst for å berolige eller oppmuntre pasienten. • De fleste pleierne bruker nå sang og musikk aktivt i hverdagen, også når musikkterapeuten ikke er til stede. 22 KREATIV OMSORG temahefte-06