behøvde å gjøre, var å legge stemmen litt dypere. Nå synes jeg det er deilig å synge. Aslaug er fast deltaker på de ukentlige møtene, og i likhet med avdelingssykepleier Mette Thilesen gleder hun seg over tiltaket. Prosjekt – Det hele begynte med et treårig prosjekt i 2002, forteller Thilesen. – Vi begynte å bruke sang og musikk systematisk, og erfarte raskt at trivselen økte. Spesielt tydelig var det at musikk kan brukes både til å roe ned og til å muntre opp. Nå hender det at pleiere synger en trall for å motivere deprimerte beboere til å stå opp om morgenen. – Det å synge skaper glede, forklarer Thilesen. – Beboerne opplever mestring; de synes det er fint når de husker teksten til en kjær, gammel sang. Ikke minst er det hyggelig å gjøre noe sammen, å oppleve et fellesskap mellom pleiere og beboere. Sofienbergsenteret var så fornøyd med resultatene av prosjektet at de ansatte Kirsten Grønn i tjue pro- sent stilling. Hun kommer innom hver tirsdag, og holder musikkstund på hver avdeling. – Musikk kan bringe oss i kontakt med oss selv, mener Grønn. – Disse menneskene bærer et helt liv inni seg. Sangen kan hjelpe dem til å hente frem minnene, og de blir satt i bevegelse emosjonelt. Det hender ikke sjelden at beboerne feller noen tårer under seansen. Pleierne deltar På sjette avdeling er stemningen blitt munter. Noen fargerike ballonger er hentet frem, og mens Grønn synger, sender beboerne ballongene mellom seg. Dette er ikke det eneste eksempelet på at musikk gjør det morsommere og enklere å trimme: Avdelingen har også begynt med sittedans en gang i uken. Alle pleierne deltar i de kreative aktivitetene. – Det er viktig, mener avdelingssykepleier Nina Christensen. – Det gjør aktivitetene ekstra sosiale, og vi har erfart at flere beboere ønsker og tør å være med når pleierne deltar. Fristund Spesielt for pasientene med demens er terapien vellykket. – De får en fristund, sier Grønn. – Mange av dem har problemer med angst og depresjon, men jeg ser at de blir påvirket av musikken. Alt i alt er det tydelig at musikkterapien gjør hverdagen bedre for de eldre, og det er jo nettopp det som er hensikten. VELKLANG: Terapeut Kirsten Grønn deler et musikalsk øyeblikk med beboerne. KREATIV OMSORG 23 temahefte-06