Fabelaktige medarbeid God ledelse med tillit til medarbeiderne må til. Bare slik kan trivsel og selvfølelse vokse, og kreativiteten frigjøres. Tekst og foto: KARIN SVENDSEN TILLIT: Lederen har delegert myndighet og viser oss tillit. Resultatet er bedre løsninger, forteller renholdsoperatør Lise Hansen. – Det er ingen som slutter her, og pensjonistene trygler om å få vikariater, sier Lise Hansen, renholdsoperatør ved Færvik bo-og omsorgssenter i Arendal. Hun mener en viktig grunn til at de ansatte trives så godt, er at de har tillitt, og at de får ansvar. Etter at Arendal kommune innførte arbeidslagsmodellen i en av sine fire omsorgssoner, er de ansatte blitt myndiggjort på en tydelig og lett synlig måte. Daglig leder har gitt avkall på en del funksjoner, og noen av medarbeiderne har fått utvidet sitt ansvarsområde. Hansen har for eksempel fått ansvar for alle innkjøp til renhold på Færvik. Hun har en viss sum til 24 KREATIV OMSORG temahefte-06