på. Mer fleksible tjenester påvirker også i stor grad turnusen ved at flere enn før går vakter på ettermiddagen og kvelden. De ansatte går også inn der det til enhver tid er størst behov for folk. Lise Hansen, som er ansatt som renholder, arbeider derfor også som kjøkkenassistent og deltar ved frokosten på avdelinga. – Vi driver i stadig større grad på beboernes premisser, sier Steen, som forteller at pleierne og de øvrige ansatte nå bruker mye mer tid på hver enkelt beboer, og at de legger større vekt på sosialt samvær enn de gjorde før. Effektiv drift Før omlegging til arbeidslagsmodellen var forbruket av bleier og medisiner vel stort. – Sjukepleieren som overtok innkjøp av medisiner, har sørget for en betydelig innsparing. Hun er veldig forsiktig, og kjøper for eksempel inn små mengder morfin til terminalpasienter slik at vi ikke sitter igjen med mye som må kastes. Og er det mulig, kjøper hun synonympreparater, forklarer Norberg. Daglig leder har ikke noe problem med å forsvare at budsjettet på tross av effektiv drift, fremdeles ikke går i balanse. – Hovedgrunnen til underskuddet er at vi har mange minstepensjonister, og de betaler selvsagt mindre enn mer velbeslåtte beboere, sier Nor- berg. – I tillegg kommer det paradoksale ved at sjukefraværet er så lavt at det bidrar til å øke underskuddet. Vi budsjetterer jo med refusjon fra trygdeetaten, men når folk ikke er sjuke, blir jo refusjonen mindre. Det hadde selvsagt vært fint med et budsjett i balanse, men jeg vil heller ha friske ansatte. Daglig leder ved Færvik skulle gjerne ha belønnet ekstra innsats blant de ansatte. – Jeg har tatt det opp i kommunens forhandlingsutvalg, for jeg synes jo at de som påtar seg et ekstra ansvar og gjør en ekstra innsats, skal ha betalt for det. Men hittil har jeg dessverre møtt liten forståelse for dette synspunktet. ETISK DILEMMA KAN JEG SI NEI? Du er nyansatt omsorgsarbeider i kommunen. Anne, lederen i din sone, er en dynamisk og trivelig dame, som virkelig legger sjela i jobben. Du ser at hun både inspirerer og stimulerer de ansatte til å bruke mange sider av seg selv i arbeidet med de eldre og funksjonshemmede. Du har sang og musikk som fritidshobby, og er svært engasjert i dette. Du har tre barn og et gammelt hus som stadig krever ekstra vedlikehold, og mannen din er mye på reisefot. Anne blir begeistret over å høre at du både synger i kor og spiller piano, og nå har hun foreslått at du tar ansvar for å dra i gang et lite kor med deltakere fra ansatte og brukere på eldresenteret i kommunen. Arbeidet skal i utgangspunktet utføres i din arbeidstid, og medfører dette ekstra arbeid, kan du føre timeliste. Dette sto det da ikke noe om i din stillingsbeskrivelse! Hva gjør du? 26 KREATIV OMSORG temahefte-06