INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE s 3: Respekt, krav og trygge rammer s 4: Bukkene Bruse bor også i Irland s 6–14: Rinkebyskolen i Sverige s 6: Fra versting til vinner s 7: Veien til verden s 10: Kultur, bønn og jenter s 12: Skoledaghjemmet s12–19: AKTUELL VITEN s 14: Små barn skal filosofere ••• • •••• s 17: Samarbeid mellom skole og SFO s 20: SFO med klare læringsmål s 24: Konstruktiv uro s 26: Summen av det du kan s 27: Bokomtaler Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad. Prosjektledere/journalister: Titti Brun og Heidi Steen. Mailer til bidragsytere: johnny.daugstad@fagforbundet.no. Illustrasjoner: Kari Patron. Dilemmaer: Trygve Natvig og Fagbladet. Produksjon: Cox. Trykk: Aktietrykkeriet AS. temahefte-07