PRAKTISK MATTE: Lærer Stavros Louca bruker ofte gjenstander i undervisningen. Veien til verden Treåringen lærer engelsk i barnehagen. Når han går ut av ungdomsskolen behersker han hele fem språk. Tekst og foto: HEIDI STEEN Bydelen Rinkeby i Sverige har 18.000 innbyggere. Av disse har nesten alle elevene foresatte som ikke er svenskfødte. Ved Rinkebyskolen går det elever fra mer enn 60 nasjonaliteter som snakker mer enn 30 språk. For disse elevene er det enda viktigere å beherske flere språk for å finne veien inn i arbeidslivet, mener Rinkebyskolens ledelse og ansatte. Jo flere språk, jo lettere er det å få tilgang til arbeid også utenfor Sverige. Arbeidsmarkedet på tvers av landegrenser brer seg, og Rinkebyskolen ønsker å ligge skrittet foran utviklingen. I nært samarbeid med barnehager og barneskoler i kommunen starter barna med engelsk som treåringer. Grensene mellom to av barnehagene, to av barneskolene og Rinkeby ungdomsskole er brutt ned når det gjelder to av ungdomsskolens studieretninger – Europaenheten og Science-enheten. Den første enheten satser på språkopplæring, i Science-enheten satses det på matematikk og naturvitenskap. Engelsk via lek Foresatte velger hvilken av enhetene de vil at barna skal knyttes til allerede på barneskolen. Selvfølgelig kan eleven bytte hvis det viser seg at interessene går en annen vei. Tankegangen bak er et helhetssyn på barns læring helt fra de er 1 til de er 16 år. Det legges vekt på at barnet fra tidlig alder får opplæring i morsmålet, og i svensk. Behersker barnet disse språkene, kan det lære engelsk ved siden av. Innlæringen foregår mye ved hjelp av lek og sanger • LYDEN AV SMÅ SKRITT 7 temahefte-07