GØY PÅ SOMMERSKOLE Den siste dagen før sommerferien startet sommerskolen. De 120 elev-prøve i matematikk i dette skoleåret og ønsket å forberede seg. ene (av totalt 470) som tegnet seg for undervisning i svensk, engelsk Hvis ikke skolens ledelse hadde klart å skaffe nok lærere og eller matematikk, gikk på skolen hver dag fra 9–13.00 i to uker. Mange frivillige, ville niendeklassingene blitt prioritert siden de skal over i av elevene i matematikk-klassen kom fra 5. klasse. De skal ha nasjonal videregående. De frivillige kommer fra ti ulike foreninger i distriktet. Jobber i skolebedriften Lære for livet betyr at de unge tar sin tørn i vedlike-bedrift. Da svarte jeg at dette er en del av livslang læring i hold av skolen, fritidsklubben og Ungdommens Hus. praksis. Alle skal tross alt bo et sted og pusse opp og holde det rent og ordentlig. Vi hørte aldri mer til saken, humrer Tekst: Titti Brun rektor. De unge elevene lærer å sparkle, pusse og male, enten det er etter vanlig slitasje eller graffiti, som forekommer, men veldig Miljøvern sjeldent. Og alle må ta sine arbeidstimer i matsalen. Svenskene Det er flere i Rinkeby bydel som følger opp det fysiske milhar varm lunsj hver skoledag, som elevene skal være med på å jøet. I en korridor møter vi en voksen mann og ei jente med stelle i stand. Og de må rydde og vaske opp og sjekker bord og pøs og kost. De er en del av «Den gylne pensel». Det er en gulv for tyggegummi. Den som har erfart hvor slitsomt det er lokal forening der ungdommer og voksne driver et praktiskå skrape en tyggegummi, legger den fra seg i søppelbøtta neste pedagogisk miljøprosjekt for å gjøre bydelen triveligere; enten gang. I tillegg tar de sin økt sammen med renholderne på det er et praktisk malertak på skolen, organisering av papirskolen. innsamling eller sortere avfall. Tanken er at kunnskap om å ta – Vi fikk en henvendelse fra håndverkernes fagforening som vare på miljøet og å ta ansvar også spres til elevene og deres lurte på hvor mye arbeid de mistet av skolevedlikeholdet i og familier – en kunnskap som kan bringes videre helt fra Rinkeby med at alle de nye 7. klassingene skal jobbe en uke i vår skole-til opprinnelseslandene deres. LYDEN AV SMÅ SKRITT 9 temahefte-07