AKTUELL VITEN AV NILS LARSSON Skoledaghjemmet trenger heller ikke mellomledd i kontakten med skoleledelsen. Ved de tilfellene det trengs en skoleleder for å ta beslutninger og lignende, er ærendene oftest av en slik natur at de allerede ligger på rektornivå. Et skoledaghjem er en egen organisasjonsform og bør i skolen ha en stilling ved siden av den øvri ge organisasjonen, men naturligvis uten å gi avkall på det elevintegrerende arbeidet. Om disse forutsetninger oppfylles, hender det i blant at unge voksne i 20-årsalderen kommer innom og hilser på i skoledaghjemmet og forteller at de har fått arbeid, bolig og orden på livet sitt; og det er jo det som er en lærers egentlige belønning! LYDEN AV SMÅ SKRITT 13 temahefte-07