SFO med klare lær Små og noen litt større myldrer rundt i sommervarmen – høyt og lavt. Mye veps denne sommeren, da øker tempoet i lek og læring. Tekst og foto: HEIDI STEEN Lusetjern skolefritidsordning (SFO) er stadig i end- ring. De endrer seg etter behov hos barna, de ansatte og de foresatte. Ingen endringer blir bråtatt og tredd ned over hodet på de andre. Utgangspunktet er at «man prøver» før man sier nei til endringer. Den største endringen de har gjort er å sette mål. Hva skal SFO være for barna? Absolutt ingen oppbevaringsplass, var konklusjonen. Derfor har Lusetjern SFO, i samarbeid med barneskolen, innført mål. Å lære noe står sentralt. Og de voksne skal delta med barna. – Putter du en femmer på meg, får du for tjue! Den 28-årige SFO-lederen, Kirsten Riise, ler der hun sitter blant de 30 av 90 som er kommet tilbake til «Fritids» etter ferien. Hun ivrer etter å snakke om jobben sin. Medbestemmelse nødvendig Riise ble leder som 22-åring, nyutdannet sosionom. Senere har hun tatt fritidspedagogikk og ledelse. Hun og en ansatt er de yngste voksne på huset, den eldste er 62. EN FARGERIK FALLSKJERM: Leken er også en øvelse i krevende samarbeid. 20 LYDEN AV SMÅ SKRITT temahefte-07