LUSETJERN SFO I OSLO • Tett samarbeid med Lusetjern grunnskole • Stengt mellom klokka 08.30–13.00 • Heldagsplass koster 1980 kroner. Halv dag kroner 1342 • Når SFO er stengt på dagen, drives undervisning i lokalene • 90 barn, 10 ansatte • Rundt 45 prosent av barna er ikke-etnisk-norske. I skolen er tallet rundt 67 prosent • Delt i tre baser: en for 3. og 4. klassetrinn, to baser for 1. og 2. • SFO-leder har 100 prosent stilling • Flere ansatte jobber også i skolen slik at de til sammen har 100 prosent stilling Barna skal: • Lære noe • Ha spennende/attraktive tilbud • Ha det lystbetont • Ha voksne som er bevisste og til stede • Ha blide voksne rundt seg De voksne skal: • Ha tid sammen • Ha medbestemmelsesrett • Være blide • Rose hverandre • Ha strukturen på plass • Prøve ut endringer før de sier nei moderasjon. Det er mange foresatte som bemerker at de synes det er dyrt. Derfor er det også viktig at vi skaper oss et godt rykte slik at foresatte vil betale for barna sine her, sier Riise. Lusetjern SFO jobber nå med informasjonsskrivene sine slik at de kommer ut på flere språk enn i dag. Mens småbarnstrinnet i grunnskolen har rundt 67 prosent barn som ikke er etnisk norskfødte, har SFO bare 45 prosent av disse barna, hvorav mange har halvdagsplass. – Og SFO er viktig for integreringen, mener Kirsten Riise. Alle er ikke sultne samtidig En stor endring fritidsordningen gjorde, var å gjøre om matpausen til et fleksibelt måltid. Alle barn blir ikke sultne klokka 13.00 bare for at klokka viser at nå er det organisert for spising. Med litt skepsis innførte de fleksibel spisepause mellom klokka 13.15 og 14.30. Dette har gått over all forventning. Avkryssingsliste på kjøkkenet viser om alle barna har vært innom for å spise. Har de ikke det, får de en påminnelse om at nå er det mat. Svanemerket SFO-bygget ligger på Holmlia i Oslo. På midten av nittitallet sto SFO og Lusetjern barneskole ferdig bygget ved siden av hverandre. På andre siden av ballbanen ligger Holmlia ungdomsskole. Ingen bilvei gjør det trygt og godt å løpe rundt. Naturen brukes mye. Fra Holmlia er det ikke lange biten til bondegård og badeplass. Ballbingen og kunstgressbanen brukes flittig. Fysisk aktivitet er et av satsingsområdene deres ved siden av språkutvikling og vennskap/respekt. Nå blir også SFO og skolen snart dekorert med hvite svaner. Miljøbevissthet og sortering av avfall har de jobbet lenge med. Lys blir slått av for å spare strøm. Forbruk minskes ved å være bevisst ved innkjøp og bruk. Lusetjern SFO og skole ble begge miljøsertifiserte i juni – Svanemerket. LYDEN AV SMÅ SKRITT 23 temahefte-07