AKTUELL VITEN Summen av det du kan Husk at alle kan mer enn det vi har papirer på. Av Trygve Natvig, rådgiver i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Det er ikke lett å sette ord på hva vi kan eller hvorfor vi gjør som vi gjør i en bestemt situasjon. Det er ikke bare det vi har lært på skolen, men summen av all arbeids- og livserfaringer som avgjør om vi gjør et godt arbeid. En persons realkompetanse er alt det du har lært og kan. I en undersøkelse om SFO svarer våre medlemmer at det er en myte at det er så lite kompetanse blant de SFO-ansatte. De beskriver en bredt sammensatt gruppe med variert bakgrunn og med erfaring som vil være nyttig både i SFO og skole. Det er i et slikt landskap med utfordringer, mye realkompetanse og fordummende myter mange befinner seg når de jobber med barn og unge. Her peker vi på noen veier videre for å komme ut av det som kan føles som et fangenskap i forhold til kunnskap. Høyskole Det er de siste årene utviklet ulike ordninger der din realkompetanse er nøkkelen til å komme videre. Opplæringsloven gir voksne rettigheter i forhold til videregående opplæring og til å få vurdert sin realkompetanse. Det er også mulig å søke opptak på enkeltstudier på høyskoler og universitet på grunnlag av realkompetanse hvis du er over 25 år. Fagbrev Fagbrev som barne-og ungdomsarbeider er nærliggende for ansatte i barnehage, SFO eller fritidsklubber. Hvis du har lang og allsidig praksis innenfor området, kan du ta kontakt med fagopplæringskontoret i kommunen for å få godkjent praksisen din. Det er første skritt til å komme i gang som praksiskandidat for å ta fagbrev. Mange som har jobbet lenge i barnehage har ofte ikke den allsidige praksisen som kreves, det har kanskje hindret dem i å ta fagbrev. Nye læreplaner gir grunn til å tro at kravene til allsidig praksis vil bli endret. Fagskoler Etter at det kom ny lov om fagskoler, skjer det vel- dig mye. Fagskoler er ikke lenger bare for tekniske fag. Nå utvikles og godkjennes fagtilbud innenfor en rekke områder, også for deg som jobber med barn og unge. Et fagskoletilbud varer fra seks måneder til to år og gir god mulighet til å fordype seg innenfor et fagområde. Sjekk mulighetene dine Du kan se mer om dine muligheter på: www.utdanning. no (god oversikt over all utdanning), www. vilbli.no, www.skolenettet.no (egne sider om fagopplæring) og www.nokut.no (viser godkjente fagskoletilbud). Forøvrig er det viktig å huske at du kan søke utdanningsstipend som medlem i Fagforbundet. Ferdig Det sies kanskje med en viss rett at den som tror seg ferdig utlært, ikke er utlært, men ferdig! ETISK DILEMMA NÅR MOR KJØRER I FYLLA Moren til Espen lukter sterkt av alkohol og er tydelig ruspåvirket når hun leverer Espen i barnehagen. Du vet at familien sliter med problemer, men du så at moren kjørte bil. Ber du henne la bilen bli stående? Overlater du ansvaret til barnehageleder? Følger du norsk lov og melder fra til politiet siden moren er en fare i trafikken for seg selv og andre? 26 LYDEN AV SMÅ SKRITT temahefte-07