– etikk og demokrati i pedagogisk arbeid». Universitetsforlaget, 2006. Den svenske førskolelæreren og pedagogen Ann Åberg og gjesteforfatter Hillevi Lenz Taguch • i: «Lyttende pedagogikk Ann Åbergs bok handler om barn og voksne som lærer sammen, i dialog. Målet for dialogen er å forstå den andres forskjellighet. Forfatteren beskriver hvordan pedagogisk dokumentasjon åpner for en ny og annerledes forståelse av barn og barns vei til kunnskap. Boka relateres til det daglige arbeidet i barnehagen, og følger de pedagogiske og filosofiske tankene bak Reggio Emiliatenkningen i Italia. Boka er oversatt fra svensk til norsk og nylig utgitt på Universitetsforlaget. 2003. Journalist Busk skildrer hvordan rektor vonne Busk, medforfatter rektor Börje Ehrtrand: «Rinkebyskolan». Natur och Kultur, RINKEBYSKOLAN • Ehrstrand og hans ansatte snudde «verstingskolen » på åttitallet til å bli en «bestingskole» som har vunnet mange priser og som har blitt verdenskjent. Boka beskriver rektors tankegang og handlinger bak helhetssynet han har på skole, elev og nærdistriktet. Siden boka kom ut, har Rinkebyskolen opprettet flere tilbud. Mye spennende å lese på: www.rinkebyskolan.se FAGLITTERATUR TIPS: LITTERATUR TIL BRUK I REFLEKSJONSGRUPPER irgitta Knutsdotter Olofsson: «I lekens har oppfinnsomheten ingen grenser, skriver forlaget om boka som skildrer et Bordensomharerden».Pedagog • isk Forum, 2006. lært seg å leke skikkelig, nært slektskap mellom lek og kunstnerisk utfoldelse. Boka beskriver hvordan leken skaper en forhekset verden, for med fantasi og konsentrasjon forvandles verden. Forfatterens målgruppe er både foreldre og pedagoger, og hun gir innsikt i lekesignalene som er nøkkelen til lekens verden – en verden vi har med oss fra vugge til grav. Boka er ment å gi alle som har samvær eller som arbeider med barn, et solid teoretisk grunnlag å bygge den pedagogiske virksomheten på. Knutsdotter Olofsson er dosent og lektor i psykologi og pedagogikk ved Høyskolen for lærerutdanning i Stockholm. BESTILLINGTRENGER DU FLERE YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER? «Lyden av små skritt» kan bestilles i Fagforbundets Nettbutikk. Gå inn på www.fagforbundet.no. Klikk på Nettbutikken. Oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. Ett eksemplar kr 25,- Klassesett (25 stk.) kr 150,- LYDEN AV SMÅ SKRITT 27 temahefte-07