INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE • Styrer verden fra stua 4 Chat med ordføreren 5 Sesam sesam, lukk deg opp 8 Verdens mest digitaliserte sykehus 10 Teknologistyrt forbedring 11 På en annen planet 12 Digitale snabel-@er i Danmark 13 AKTUELL VITEN Veiviser til offentlige tjenester 15 Døgnservice for de utvalgte 17 Innflytelse i fremtidens forvaltning 18 Personvern, en risiko 20 Fri programvare vs. Microsoft 22 Gigantisk IKT-prosjekt 24 • • • • • • • • • BESTILLING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TRENGER DU FLERE YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER? «eForvaltning» kan bestilles i Fagforbundets Nettbutikk. Gå inn på www.fagforbundet.no. Klikk på Nettbutikken. Oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. Ett eksemplar kr 25,- Klassesett (25 stk.) kr 150,- Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad. Prosjektleder: Vegard Velle. Mailer til bidragsytere: johnny.daugstad@fagforbundet.no. Illustrasjoner: Kari Stai / Patron. Dilemmaer: Dag Wiese Schartum, Per Mandt og Fredrik Hellstrøm. Produksjon: Cox. Trykk: Aktietrykkeriet AS. 3 eFORVALTNING temahefte-08