KOMMENTAR Styrer verden fra stua Om kort tid vil det være mulig å organisere alle praktiske og økonomiske forhold mellom innbyggerne og kommunen via Internett. Digitale selvbetjente tjenester vil forenkle folks hverdag. Informasjon om kommunens aktiviteter og organisering kan bli synligere for innbyggerne. Byggesøknader behandles elektronisk og barnehage- søknaden sendes på Internett. Saker som er til behandling i kommunestyret, kan følges på web-tv. Politikerne kan nås via e-post eller på chattesider. Gjennom internettet kan en betale kommunale regninger, finne fram til kostnader for ulike tjenester, kommunisere med saksbehandlere eller finne ut hvor mye en har rett på i pensjon. For å få til dette, må kommunene ta den digitale utvikling på alvor, ikke minst for å forebygge at private aktører tar styringen over utviklingen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys påpeker at en lite endringsvillig offentlig sektor er privatiseringsentusiastenes viktigste støttespillere. Hun understreker hvor viktig fornyingsarbeidet er for å utvikle tjenestetilbudet. Fagforbundet bør være en pådriver i dette arbeidet og bidra til å sikre bedre kvalitet i tjenestene og ikke minst at digitaliseringen også fører til demokratisering, økt innsyn og innflytelse. Regjeringen jobber i forhold til IT-planen eNorge 2009 – det digitale spranget: – Fram mot 2009 skal alle relevante offentlige tjenester mot innbyggerne bli tilgjengelige på nett. – Innen utgangen av 2007 skal all kommunikasjon for innbyggerne med det offentlige kunne skje elektronisk. – I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale interaktive tjenester bygge på et felles offentlig standardisert grensesnitt. – For de viktigste elektroniske tjenestene skal minst 75 prosent av brukerne benytte disse i 2009. – I løpet av 2009 skal 80 prosent av brukerne være fornøyde med de elektroniske tjenestene. Mange norske kommuner blir beskyldt for å være IT-sinker. De klarer ikke engang å levere tjenester som ligger klare med standardløsninger. I forbindelse med at Fagforbundet arrangerer en stor konferanse om digital forvaltning i mars, vil Fagbladet gjennom dette temaheftet bidra til debatten gjennom ulike problematiseringer og ved å trekke fram gode eksempler som Trondheim kommune, Vejle sygehus og Kroken sykehjem i Tromsø. I tillegg forsøker vi å gå i dybden på noen problemstillinger, for eksempel MinSide, kommunal innkjøpspolitikk og rettssikkerheten for pasienter. I tillegg håper vi at de etiske dilemmaene vi presenterer, kan stimulere til diskusjoner på arbeidsplassene. Det er mulig å lage verdens beste offentlige sektor og utvikle digitale tjenester av høy kvalitet. Johnny Daugstad 4 eFORVALTNING temahefte-08