5 eFORVALTNING Chat med ordføreren Mest populært på nettsidene til kommunen er jobb- annonser og kontaktinformasjon. Også barne- og ungdomssidene er mye besøkt. – Trondheim har begynt å utvikle potensialet som ligger i Internett, i forhold til ressursutnyttelse, tjenesteforbedring og demokratiutvidelse. Målet er blant annet å åpne for innsyn i og engasjement rundt det politiske livet i kommunen, sier Roger Flataker, nettredaktør i Trondheim. Bystyremøte online Et demokratisk tiltak er å filme bystyremøtene. Den som ønsker å følge politiske debatter, kan klikke på videooverføring og følge bystyremøtene direkte. Også tidligere debatter er lagt ut på nettsidene. Slik kan en i ettertid finne ut hva som ble sagt i en aktuell debatt. For eksempel kan en se på rådmannens fremlegging av forslag til økonomiplan for 2007-2010, samt budsjett for 2007. Opptaket varer i 53 minutter. Møtene, som varer fra tre til fem timer, er kategorisert i temaer, slik at en slipper å følge hele debatten hvis en kun er interessert i å følge en konkret sak. Også møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er lagt ut digitalt. Finn din politiker Selve bystyresalen er lagt ut som en grafikk. Den interesserte kan klikke seg inn på en enkelt plass og få alle opplysningene om representanten som sitter her: navn, bilde, alder, parti, komitéverv, eierskapsinteresser, tillitsverv og medlemskap i organisasjoner. – For å gjøre politikerne mer tilgjengelige for innspill og meninger, skal ordføreren og formannskapet besvare chat-meldinger. Et lys på nettsiden vil markere om politikerne er på plass, forteller Flat- aker. Også byggesakskontoret, barnehageservice og ressurssenter for barn og unge vil gi råd og veiledning via chatting. Undersøkelser viser at mange ordlegger seg bedre skriftlig enn muntlig. I den oppvoksende generasjon er mange mer komfortable med å chatte enn å telefonere et offentlig kontor eller møte opp personlig. Ikke minst for døve er det lettest å kommunisere skriftlig. Digitale Trøndelag Trondheim er ikke seg selv nok. «Det Digitale Trøndelag» kalles det interkommunale samarbeidet kommunen har inngått med seks nabokommuner og fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Samarbeidspartnerne satser på å utvikle inter- aktive tjenester: i første omgang skjemaer som kommuniserer godt med innbyggerne. Skjemaene bør være lette å fylle ut. Og de bør være forståelige for saksbehandlings- og arkivsystemet K2000. Da slipper en nemlig å registrere og punsje skjemaer folk har fylt ut på nettsidene på nytt. Alle opplysningene legger seg automatisk på rett plass i systemet, til utredning av saksbehandlere. Dokumentbunken forsvant Skjemaene følger i størst mulig grad statlige standarder. Ikke bare fordi Elmer2 blir skjemastandarden alle kommuner må følge fra 2008. Men også Norges beste eKommune i 2006. Trondheim kan smykke seg med å være KommuneNorges internettkonge og bruke demokratiserende teknologi. Tekst og foto: VEGARD VELLE eKOMMUNE: Trondheim kommune har redusert tidsbruken ved hjelp av digitale tjenester, forteller nettredaktør Roger Flataker. • temahefte-08