8 eFORVALTNING Sesam sesam, lukk deg Et pilotprosjekt på Kroken sykehjem i Tromsø gir raskere og bedre samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten, fastleger og sykehus. Tekst: OTTAR JOHANSEN, Foto: OTTAR JOHANSEN og RUNE STOLTZ BERTINUSSEN eHJEMMETJENESTE: Avdelingsleder i nattjenesten, June Eikrem (t.v.) og saksbehandler Line Nordgård, Fag- og utviklingsenheten, er glad for at de kan bruke elektronisk pasientjournal via bærbare PC-er i hjemmetjenesten. Nå utveksles journaler, laboratoriesvar og epikriser digitalt. Spørsmål og svar angående behandling formidles via sikker e-post. Systemet betyr at pasienter ikke nødvendigvis må fraktes fysisk mellom institusjoner, legekontorer og sykehus. Noe som er svært ressursbesparende for alle parter. Effektiv pilot Det såkalte SES@m-prosjektet (Sikker Elektronisk Samhandling) omfatter alle sykehjemmene i kommunen. Prosjektet startet i 2004 og ble avsluttet i 2006. – Tilbakemeldingene fra alle som har deltatt er svært positive. Det gjelder både enhetsledere, «superbrukere » og «fotfolket». Alle er godt fornøyd, ingen ønsker å gå tilbake til «steinaldermetoder», sier Line Nordgård, saksbehandler i Fag- og utviklingsenheten i Tromsø kommune. – Tendensen er at brukerne ønsker flere mulig- heter for elektronisk kommunikasjon og samhandling, sier hun. Oppkoplet til Helsenett I regi av SES@m-prosjektet ble det for første gang i landet etablert oppkopling mellom Kommunenett og Norsk Helsenett. 27 avdelinger i pleie- og omsorgstjenesten var inkludert i prosjektet. Flere avdelinger fikk tilgang til pleie- og omsorgstjenestens journalsystem «Unique Profil» fra bærbare PC-er. Fem institusjoner fikk tilgang til elektroniske laboratoriesvar og epikriser fra Universitetssykehuset Nord-Norge. De sendte sårhenvisninger med digitale bilder til sårpoliklinikken for å få behandlingsveiledning, temahefte-08