eSYKEHUS: Overlege Carsten Bisgård leser inn den siste pasientjournalen. Teknologistyrt forbedring Uten PC fungerer ikke sykehuset: Røntgenbilder formidles digitalt. Posten scannes inn. Talejournalen legges automatisk blant pasientdataene. Tolker, transport og blodprøver bestilles fra PC-en. – Vi er svært opptatt av å være nyskapende. Vi ønsker å anvende teknologi som kan hjelpe oss å bli bedre, forteller Kenneth Seerup Jørgensen, administrasjonssjef ved Vejle sygehus. Proppfulle med datamaskiner – Sykehuset er blant verdens mest digitaliserte. I land utenfor Skandinavia mangler sykehusene IT- nettverk mellom avdelingene, opplyser Jørgensen. Allerede i 1997 innførte sykehuset elektroniske pasientjournaler. I dag er avdelingene proppfulle med datamaskiner. Det finnes omtrent to PC-er per person på jobb. Det vil si 1700 datamaskiner på 800 ansatte i sving på ethvert tidspunkt. Sparer millioner – Da en norsk bedrift henvendte seg til oss i 2002 med digital talegjenkjenning, trodde vi ikke et slikt system ville være modent til profesjonelt bruk. Til vår overraskelse fungerte det fantastisk bra, beretter Seerup Jørgensen. I dag bruker røntgenavdelinger over hele Danmark denne teknologien. På kort regner sykehuset med å spare inn millioner på grunn av systemet. På ønskelisten På den teknologiske ønskelisten står en bærbar, vanntett, solid og lett PC. Denne datamaskinen eksisterer ikke i dag. – Vi ønsker mer solid utstyr som det går an å miste i gulvet. Dagens PC-er duger ikke til klinisk bruk, sier Seerup Jørgensen. Tidligere kunne en lege lese inn et diktat klokka to på natta, etter en langhelg, fire- fem dager etter en operasjon. Kanskje hadde han hatt to pasienter som lignet litt på hverandre. • temahefte-08