• NY UTFORDRING: Ulla M. Jespersen tastet tidligere inn legejournaler. Nå underviser hun nye leger i talegjenkjenning. På en annen planet – Da jeg startet her for tretten år siden, foregikk all kommunikasjon på papir. Legesekretærene satt med skrivemaskiner og opptakskassetter. Den gang og nå er som to forskjellige planeter, mener Ulla M. Jespersen, legesekretær ved sykehuset i Vejle. Fornyingen av legesekretærjobben har føltes som en stor omstilling. Legesekretærene likte slett ikke at hovedjobben deres, journalskrivingen, ble tatt fra dem. Oppgaven de var opplært i og mestret ble tatt vekk. En del var redde for å få trædd ned over hodet oppgaver en ikke hadde lyst på. Noen sekretærer søkte seg til og med vekk fordi de ikke ønsket å sette seg inn i den nye teknologien. Utdanningskonto vær så god Fagforeningens svar på den nye teknologien var i første omgang å få vedtatt at ingen legesekretærer skulle sies opp. I etterkant ble femten legesekretærstillinger fjernet av sykehusledelsen gjennom naturlig avgang. I tillegg innførte sykehusledelsen ansettelsesstopp, som ble opphevet allerede etter en måned. Flere har fått nye oppgaver og har måttet begynne på en ny avdeling. Til omskolering har hver legesekretær fått en utdanningskonto på 10.000 kroner. Ut fra en kurskatalog har hver enkelt sekretær kunnet bestemme hvordan å disponere pengene. Blant kursene er registrering av pasienter, jobbe i skranke eller bli servicemedarbeider på data. Skepsis Også i forhold til kursene var det en del skepsis. Ikke alle klarte å se for seg en selv i en ny jobb, og hadde vansker med å bestemme seg for et kurs. Jespersen jobbet tidligere med å taste journaler. Nå skal hun undervise nye leger i talegjenkjenning. I tillegg skal hun hjelpe de som har problemer underveis med talegjenkjenningssystemet. Letingen over Etter hvert har de fleste begynt å føle seg komfortable med endringene. En fordel med de elektroniske pasientjournalene er at en raskt kan oppdatere seg på pasientens utvikling i løpet av det siste døgn- et. En trenger ikke lenger lete etter journalen, men kan gå til nærmeste dataterminal. – Vi har mistet en viktig oppgave. Men den var ikke spesielt interessant. Nå får vi mer spennende oppdrag, som IT-vedlikehold, forskningsbistand og administrasjon, mener Jespersen. temahefte-08