ETISK DILEMMA TYVEN TYVEN Du har oppdaget at et system som brukes for beregning av støtte til brukere av kommunens sosialtjenester, ofte beregner litt for lite til utbetaling. Det er ikke snakk om mange kroner pr. feil. Dersom du tar dette opp, vil det medføre mye manuelt utregningsarbeide til man har funnet feilen. Kostnadene for kommunen kan bli store. Hva gjør du? Lar du systemet fortsette med små feilberegninger eller tar du dette opp slik at man setter i verk feilsøking? 14 eFORVALTNING temahefte-08