15 eFORVALTNING AKTUELL VITEN Veiviser til offentlige tjenester Med Minside har Norge fått et unikt verktøy for samhandling mellom innbygger og offentlig sektor. Full effekt av dette kraftige verktøyet får vi likevel ikke før de viktigste delene av offentlig sektor er tilknyttet Minside. SAMMENDRAG I praksis, for den enkelte innbygger, vil det si at Minside må gi tilgang til tjenester fra kommunen de bor i. De første kommunene er allerede på plass – når kommer din kommune? På Minside kan du idag gå inn på menyvalget «Helse» og finne en lenke til tjenestene «Min fastlege » og «Bytt fastlege». Den første tjenesten er en registertjeneste som gir innsyn i hva det offentlige har registrert om deg. Den lar deg se hvem som er registrert som din fastlege, og adressen til legekontoret. Den andre tjenesten er en transaksjonstjeneste som lar deg utføre en handling, i dette tilfellet kan du bytte til en annen fastlege. Forvaltningen er uoversiktlig, og det blir ikke nødvendigvis enklere å finne fram når etater omorganiseres. Derfor er det viktig med en inngang til tjenester som ikke forutsetter kjennskap til det offentliges organisering. Funksjoner i Minside Minside er ennå bare i startgropen, og det vil komme flere tjenester etter hvert. Men allerede nå vil du kunne finne detaljerte opplysninger om bilen(e) og eiendommen(e) du eier, få innsyn i folkeregisteret samt se om du er registrert som arbeidssøkende eller ikke. Dessuten kan du utføre en rekke handlinger; melde flytting, endre skattekort, sende inn meldekort og reservere deg mot adressert reklame og telefonsalg. I tillegg til å være en samlet inngang til tjenester fra det offentlige har Minside enkelte funksjoner som vil gjøre samspillet med det offentlige enklere. Den viktigste av disse er meldingsboksen. I motsetning til vanlig e-post gir meldingsboksen i Minside sikkerhet for at avsenderen er den han gir seg ut for å være, og at kun adressaten kan lese det som står i meldingen. Meldingsboksen gir også mulighet for å legge ved enkle svarskjema, der du for eksempel kan bekrefte at du tar imot barnehageplassen kommunen har tilbudt deg. Minside har videre en kalender-funksjon. Etater og kommuner kan sende påminnelser, og for eksempel minne om at det er på tide å ta bilen til EU-kontroll, eller at søknadsfristen for barnehageplass er neste uke. Som nevnt er Minside viktig for å hjelpe folk med å få utført tjenester uten å kreve kjennskap til hvem som har ansvaret for tjenesten. Men selv om dette i seg selv kan være god hjelp, vil Minside gi enda større muligheter i framtiden. Målet med Minside er at brukerne skal finne de tjenestene som er nyttige der og da. For å illustrere denne muligheten kan vi tenke oss et nyutdannet, ungt samboerpar som nettopp har fått barn, og der begge har (høye) studielån. På NAV sine nettsider finner paret ut at de ikke har rett til fødselspenger fordi moren ikke har hatt inntektsgivende arbeid i seks av de siste ti månedene før fødselen. Til gjengjeld kan de søke engangsstønad. Det som ikke står, er at Lånekassen har en ordning som kan gi dem litt bedre økonomi i en periode. Den som er hjemme med omsorgen for barnet, kan få betalingsutsettelse og rentefritak på studie- lånet. Selv om ikke lånet blir noe mindre på den måten, blir det heller ikke større, og det er god hjelp å slippe å betale studielån noen måneder. STEINAR SKAGEMO, Norge.no Minside er en inngangsport til offentlige tjenester på nettet. Brukeren skal kunne finne frem til tjenesten de ønsker utført uten, på forhånd, å vite hvem som utfører den. • temahefte-08