AKTUELL VITEN Døgnservice for de utvalgte Nettbrukere har tilgang til kommunale tjenester hele døgnet. Hva skjer med de som ikke kan bruke nettet? Underdirektør Svein Erik Wilthil i KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund) forteller at det skjer mye positivt for å hjelpe de som ikke bruker Internett. – Det finnes blant annet en frivillig organisasjon og nettsted som heter Seniornett. Den gir opp- læring i bruk av PC og Internett. Læring hos NAV Han nevner også kommunale sentre og biblioteker, som arranger kurs. Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen NAV vil også bistå arbeidsløse og sosialklienter i bruk av PC og Internett, tror Wilthil. – Den nye etaten vil ikke legge ut noe på nett som brukerne ikke kan få andre steder, for eksempel via telefon, sier kommunikasjonsdirektør i NAV, Martin Apenes. – På de nye lokale NAV-kontorene kan de som ikke har PC hjemme, bruke PC og få veiledning i PC-bruk. Kurset 55 pluss Ifølge Svein Erik Wilthil er det store variasjoner mellom kommunene når det gjelder digitalisering av tjenestene. Trondheim kommune er en av de som har kommet lengst. Nettredaktør i Trondheim kommune, Roger Flataker, opplyser at de legger ut mest mulig på nettet for bedre å bli i stand til å hjelpe de som ikke bruker Internett. – De som ikke bruker nettet, stort sett eldre mennesker, kan ta en telefon eller møte opp på kommunens servicetorg, der serviceverter står klare til å hjelpe. Kommunen arrangerer også et eget kurs i PC og internettbruk. Det heter «55 pluss» og arrangeres på bibliotek i Trondheim. 24 timer i døgnet Øvre Eiker kommune er også blant de som er langt framme i digitaliseringen av sine tjenester. I følge sin egen hjemmeside ønsker kommunen å være tilgjengelig for sine innbyggere 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Merkantil leder Liva Aronsen henviser til kommunens servicesenter for innbyggere som ikke bruker Internett. Senteret kan nås på telefon, og det kan besøkes. Her har de også PC, slik at folk kan få veiledning i PC-bruk. SeniorSurf – Seniornett har SeniorSurf-dag en gang i året. Seniorer i nesten alle kommuner kan da prøve seg på Internett og få gratis veiledning, forteller Tore Langemyr Larsen, daglig leder i Seniornett. Seniornett har en visjon om at alle over 55 år skal være på nettet innen fire år. Seniornett har også dannet noen og tjue seniorklubber der eldre kan samles og lære om data og Internett. Målsettingen er 500 klubber om fire år. SAMMENDRAG Svein Erik Wilthil, underdirektør i KS. Digitaliseringen skal ikke ramme de som ikke bruker nettet. De som har kommet lengst ruster derfor opp det kommunale servicetorget. ETISK DILEMMA MISBRUK AV NETTVERKET Som IT-ansatt har du innsyn i folks bruk av nettverket. Retnings- linjer for bruk er klare – det skal være jobborientert. Du kan ut fra statistikker se at det på noen tjenestesteder foregår stor nedlasting – alt tilsier at musikk eller film lastes ned i arbeidstida. Rettslig sett har ikke arbeidsgiver tilgang til å se den enkelte ansattes bruk av nettet uten at det foreligger en rettslig kjennelse. IT-avdelingen kan ikke utgi slike data uten en kjennelse eller en klar uttalelse fra datatilsynet. Skal du varsle ledelsen? Skal du gå dypere inn i loggen og finne ut hvilken person det gjelder? Skal du sørge for å sperre tilgangen til nedlasting, slik at det ikke kan gjenta seg? temahefte-08