Fri programvare vs. Fri programvare utfordrer stadig flere av de mest brukte programmene på datama- skinen din. Bør du skifte? Tekst: VEGARD VELLE DUELL Hva er fordeler og ulemper med fri programvare? Vi har spurt Grete Faremo, direktør i Microsoft, og Gisle Hannemyr, universitetslektor og teknologiskribent. Operativsystemet Linux ypper seg mot Windows. Kontorprogrampakken OpenOffice.org er et godt alternativ til Microsoft Office. Nettleserne Opera, Mozilla, Firefox og Netscape foretrekkes av mange foran Internet Explorer. Hva er fordeler og ulemper med fri programvare? Vi har spurt Grete Faremo, direktør i Microsoft, og Gisle Hannemyr, universitetslektor, teknologiskribent og data-arkitekt. Oppfatter Microsoft fri programvare som en konkurrent? Faremo: Ja, fri programvare brukes av aktører i markedet som ønsker å selge samme tjenester som de vi tilbyr. Hannemyr: Fri programvare er nok Microsoft sin alvorligste konkurrent. Mange av de tidligere utfordrerne, for eksempel IBMs OS/2 og Lotus, ligger blodige igjen på slagmarken. Apples OS/X har aldri blitt noe mer enn et nisjeprodukt. Dermed står fri programvare igjen som den eneste konkurrenten med litt trykk på bak seg. Hvorfor bør brukere gå over til/ikke gå over til fri programvare? Faremo: Kunden velger selvsagt selv løsning etter sine behov. Vi utvikler programvaren med den profesjonaliteten og innhold kunder etterspør. Fri programvare har ingen enhetlig skaper og vedlikeholder, verken i fortid, nåtid eller fremtid. Office har en bakover-kompatibilitet som fri programvare mangler. Dermed får kundene våre sikrere tilgang på gamle data. Sikkerhetsløsningene våre er også bedret. Hannemyr: Forskjellige brukere har ulike behov, men to argumenter for å overveie å skifte til fri programvare er: – Lisensbestemmelsene er stadig mer komplekse og vanskelige å overskue for et vanlig menneske. I laptop- versjonen av Windows XP binder kontrakten deg til ikke å låne bort maskinen til andre. Med slike regler blir det stadig vanskeligere for ærlige mennesker å etterleve brukerreglene. I praksis minner Windows stadig mer om en leieavtale, ikke et kjøp. – Monokulturer er nesten alltid usunne. Med flere kulturer får en mer dynamiske og robuste systemer. Hvis alle bruker samme teknologi, stagnerer utviklingen. Sikkerhetsmessig fører monokulturer også til at systemet blir mer sårbart. Kan du se noen fordeler med fri programvare (Faremo) / Microsoft (Hannemyr)? Faremo: Det ville være rart om konkurrenter uttaler at bildet er sort-hvitt. Det er ikke naturlig for oss i Microsoft å karakterisere konkurrenter og konkurrerende programvare. Det evner de best selv. Over tid vil enhver aktør i markedet bli målt på hvorvidt man leverer kvalitativt gode løsninger til konkurransedyktige priser. Grete Faremo temahefte-08