Microsoft Hannemyr: Microsoft har et godt apparat for brukerstøtte. Microsoft har heller ikke noe å skamme seg over når det gjelder brukervennlighet. En fordel med fri programvare er at den ikke bare er gratis, men også fri til å bli endret på. Brukeren kan tilpasse og forbedre programvaren til ens eget behov. I slike tilfeller finnes det alltid noen der ute som har laget spesialtilpasninger fra før. Disse kan en fritt ta i bruk og distribuere videre. Er Microsoft-programmer like driftsstabile som fri programvare? Faremo: En utrolig utvikling i senere år har gjort at våre sys- temer er langt mer driftsstabile enn i tidligere år. Hannemyr: Å gi et generelt svar på dette er vanskelig. Begge leire har programmer de kan skamme seg over og programmer som er stabile. Tidligere var fri programvare mer stabilt. I det siste har Microsofts produkter blitt sikrere. Jeg vil si det er dødt løp. Hva er forskjellen i pris? Faremo: Kundene bør fokusere på mer enn de konkrete kostnadene for programvaren. De langsiktige verdiene gjennom løsningen og servicen i etterkant må med i regnestykket. Hannemyr: For en større organisasjon kan kostnadene med å bytte ut en velkjent infrastruktur med en man ikke kjenner være stor. Mange har regnet på forskjellene og kommet opp med ulike svar. Har Microsoft en for dominerende rolle i office-markedet? Faremo: Microsoft er dominerende i noen deler av markedet og er sitt ansvar bevisst. Vi har for eksempel opplevd et økende antall kunder som stiller krav til samhandling mellom ulik programvare. Microsoft har derfor valgt å ta en ledende posisjon på åpne standarder og -filformater. Vi deler OpenXML med alle (myndigheter, utviklere og konkurrenter), og jobber for å få denne godkjent som en global standard. Hannemyr: Ja. I dag høster selskapet fordelene av dets monopolsituasjon. De uoversiktlige lisensavtalene ville de neppe fått folk til å gå med på dersom konkurrenter var på banen. Når det blir vanskelig å bruke andre programmer, er Microsoft for dominerende. Hvorfor bruker ikke flere kommuner fri programvare? Faremo: De høye kravene til kvalitet og samhandling spiller en viktig rolle. Microsoft er også gode på løsninger som inkluderer alle, også funksjonshemmede. Hannemyr: Flere kommuner har satt opp hele organisasjonen rundt infrastrukturen til Microsofts programmer. Å sette seg på skolebenken for å lære noe nytt, er ikke morsomt, særlig ikke når en kjenner programmer som utfører jobben tilfredsstillende. Gisle Hannemyr temahefte-08