Kunsten er å se hele bildetOFFENTLIG EFFEKTIVITET MED DIGITALE LØSNINGERVår ambisjon er å se hele bildet og bidra til å løse IT-utfordringer. ErgoGroup har i 30 år forenklet hverdagen for våre kunder. Gjennom vårt forretningsområde Offentlige løsninger har vi lang erfaring og fokus på å levere digitale tjenester til offentlige virksomheter. Vi har løsninger innen sak- og dokument- behandling, portaler, økonomi- og ressurs- styring og valg- og demokratiløsninger. Kontakt oss for mer informasjon på tlf 23145000 eller les mer på www.ergogroup.noErgoGroup InHouse - 12.06TemahefteFagforbundet.indd 12006-12-12 15:24:58 FAGLITTERATUR TIPS: LITTERATUR TIL BRUK I REFLEKSJONSGRUPPER Informasjonssikkerhet: rettslige krav til sikker bruk av IKT / Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Fagbokforlaget 2005 Elektronisk forvaltning i Norden. Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer: Dag Wiese Schartum (red.), med forord av Heidi Grande Røys, Fagbokforlaget 2007. Inneholder beskrivelser av konkrete systemløsninger, og diskusjoner knyttet til ivaretagelse av åpenhet, rettssikkerhet og personvern. Ret og digital forvaltning: Peter Blume og Hans Christian Spies, Jurist- og økonomforbundets forlag 2005 Dansk bok som er relevant også for norske forhold. Virksomhetsportalen: Gunnar Bråthen og Rune Semundseth, Momentum 2004 En vellykket virksomhetsportal er en ambisiøs målsetting. Nesten like ambisiøst er det å skrive en norsk håndbok for portalprosjekter. Boken er nyttig for alle som er involvert i portalprosjekter, enten overfladisk eller i teknologiske dypdykk. Bråthen og Semundseth har «ønsket å skrive en bok både for ferske prosjektdeltagere og erfarne systemutviklere». Og ledere. Dette er altså ikke en bok som man leser fra perm til perm. Nesten 80 sider er viet praktiske eksempler på ulike norske portaler, ført i pennen av fagfolk i de respektive prosjekter. Her er det mye nyttig praktisk erfaring å hente, både for intranett- og Internettløsninger. • • • Kommer i 2007 • Postboks 7003, St. Olavsplass – 0130 Oslo, tlf. 23 06 40 00, faks 23 06 44 07. temahefte-08