Kjærlighetens landsKap Utviklingshemmede og seksUalitet – Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbUndet nr. 9-2007 Kjærlighetens landsKap Utviklingshemmede og seksUalitet – Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbUndet nr. 9-2007 temahefte-09