innhold Yrkesfaglig temahefte Får jeg lov? 4 Hendene opp og buksene ned 7 På en fin måte 8 Alle hjem trenger en seksualpolitikk 10 AKTUELL VITEN: Mellom helsehjelp og straffelov 13 Kjenn din kropp 17 Mulighet til seksualliv 20 Må velge bort barn 24 ••••• • Nettsteder og litteratur 26 Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad. Prosjektleder: Karin Svendsen. Mailer til bidragsytere: karin.svendsen@fagforbundet.no. Illustrasjoner: Jan-Kåre Øien. Dilemmaer: Nettverk for Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv. Inspirasjonskilde og faglig støtte: Grethe Rønvik. Produksjon: Cox. Trykk: Aktietrykkeriet AS. temahefte-09