Alle hjem trenger en seksualpolitikk For å arbeide seriøst med andres seksualitet, er det nødvendig å kjenne sin egen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Simon Simonsen og Janne Lilliendal arrangerer kurs for personell som skal forholde seg profesjonelt til brukernes seksualitet. De møter ofte en viss vegring mot å ta opp temaet seksualitet, men har erfart at det er lettere og mindre farlig enn mange tror på forhånd. Ufarlige spørsmål Her følger en liste med forslag til spørsmål til ansatte. De to veilederne bruker selv disse spørsmålene når de skal hjelpe til med å etablere en seksualpolitikk på en arbeidsplass. Men de understreker at spørsmålene er personlige, og at deltakerne selv avgjør hvilke spørsmål de vil svare på og dele med resten av personalgruppa.* • Hvor og hvordan finner du din egen kropp tiltrekkende? • Hvordan reagerer du på erotisk materiale som film, bøker, bilder? • Hvilke seksuelle hjelpemidler bruker du? • Hvilke seksuelle fantasier har du? • Onanerer du? Hvordan bruker du i så fall erotisk materiale, hjelpemidler og fantasier? • Hva føler du når du onanerer? (Lyst, skam, forløsning, glede osv.) • Tar du selv seksuelle initiativ, og hvordan føles det? • Hva synes du om at andre/partneren din tar initiativ? • Hvordan og hvilke sanser foretrekker du blir stimulert? • Hvordan vil du helst stimulere partneren din? • Hvilke former for seksualitet vil du være med på? (Forskjellige stillinger, felles onani, oral sex, verbal sex, dele eller leve ut seksuelle fantasier, hetero seksualitet, homofil seksualitet, biseksualitet, sex med flere osv.) • Hvilke former for seksualitet vil du ikke være med på? • Hvordan gir du uttrykk for sine forventninger, ønsker, behov og grenser? Felles språk og regler Karsten Løt har også mange års erfaring som seksualveileder. Han er nå engasjert av en kommune på Jylland i Danmark for å utarbeide en seksualpolitikk sammen med de ansatte på fem boliger. I tillegg til at personalet snakker sammen om seksualitet, er Løt også opptatt av at de som arbeider i en bolig, har et felles språk. De må tørre å bruke tabuord, først seg i mellom og så i forhold til brukerne. Han har liten tro på omskrivninger og latinske betegnelser. Til hjelp i arbeidet med å utvikle et felles språk, bruker Løt blant annet kort med fotografier av seksuelle scener. Habiliteringstjenesten i Hedmark har kort med strektegninger av Anna Fiske. Fotografiene og tegningene kan brukes både i personalgruppa og sammen med brukerne. Løt foreslår at personalet også tar opp for eksempel følgende spørsmål når de skal utarbeide en seksualpolitikk: • Støtter våre fysiske rammer beboernes mulighet til å leve ut sitt privatliv? • Hvordan skaper vi et seksualvennlig miljø som åpner opp for samtaler om seksualitet? • Hvilke ressurspersoner har vi behov for i arbeidet med beboernes seksualitet? • Hvordan skal vi støtte beboere i et parforhold? • Hvordan reagerer vi på beboere som ønsker veiledning til onani eller samleie? 10 kjærlighetens landskap temahefte-09