Mest følelser Seksualitet er mer følelser enn teknikk. Derfor er samtaler og rollespill seksualveiledernes viktigste verktøy. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Janne Lilliendal og Simon Simonsen er sosialpedagoger og seksualveiledere med etterutdanning innen i dramaog teaterinstruksjon. De holder kurs om seksualitet for utviklingshemmede, ansatte og foreldre. De gir også individuell veiledning. Lilliendal og Simonsen har sammen med seks utviklingshemmede laget filmen Kærlighedens landskaber – som også er den tittelen vi har valgt å bruke på dette temaheftet. Filmen skildrer arbeidet med å sette ord på mange forskjellige følelser. Kan ikke velge det bort – Seksualitet er 95 prosent følelser. Teknikk utgjør bare en liten del av helheten, sier Simonsen. Han betrakter seksualitet som en eksistensiell energi som vi kan bruke på en mer eller mindre god eller dårlig måte. – Vi har alle en seksualdrift. Vi kan ikke velge den bort. Og hvis vi prøver å fortrenge den, vil den komme til uttrykk likevel – kanskje i form av sjukdom eller forkrøplet atferd. Jeg tror det er langt bedre å arbeide med den slik at det kommer noe godt ut av det, mener Simonsen. Situasjonsspill De to seksualveilederne bruker mye rollespill, eller situasjonsspill, når de holder kjærestekurs eller leder kvinneog mannegrupper. – For mange utviklingshemmede er følelser noe veldig abstrakt. Når vi konkretiserer følelsene i situasjonsspill, fester erfaringene seg på en helt annen måte, mener Lilliendal og Simonsen. God metode – Situasjonsspill er en svært god arbeidsmetode, synes Simonsen. Som eksempel nevner han en ung mann som provoserte og skremte bort alle kvinner han ønsket kontakt med. Han gikk rett på sak i den forstand at han gikk direkte bort til kvinnene og plasserte hendene sine på brystene deres eller tok fram penisen sin. – Da vi var blitt kjent med ham, og han følte seg trygg på oss, arrangerte Janne og jeg et lite situasjonsspill hvor jeg skulle forsøke å forføre henne. Da jeg satte meg ved siden av henne, tok jeg fram en dildo. Hun rygget selvfølgelig. Etter noe veiledning kjørte vi den samme situasjonen en gang til. Da korrigerte han meg og fortalte meg hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre for å få kontakt med Janne. Porno er ikke helt sant Av og til må seksualveilederne inn og korrigere for feiloppfatninger som bruk av pornofilmer har skapt. – En mann hadde sett på pornofilm at kvinnen stod på kne mens mannen tok henne bakfra, og han ville gjerne gjøre det samme med kjæresten sin. Men hun hadde vært på skitur, falt og slått knærne. Denne stillingen var derfor smertefull for henne, og hun hadde fint lite utbytte av sexen deres. Vi forklarte at samleie kunne gjennomføres på forskjellige måter og viste bilder av andre stillinger. – I det tilfellet var det enkelt å være seksualveileder. Som regel er det mer kompliserte følelser knyttet til seksuallivet. Da trengs mer tid og andre metoder for å løse problemet. Les mer på: www.ser-i-os.dk 12 kjærlighetens landskap temahefte-09