aKtuell Viten Mellom helsehjelp og straffelov Hjelp til et bedre seksualliv kan betraktes som en del av helsehjelpen. Men helsearbeidere flest er ikke pålagt annet enn å legge til rette for at brukerne skal ha de beste mulighetene til privatliv, herunder seksualliv. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Ansatte i kommuneog habiliteringstjenesten komog politikk på området. I tillegg kommer at lovverket mer iblant til kort i forhold til brukernes behov for ikke alltid gir entydige og lett forståelige svar på hva assistanse i forhold til seksualliv. Temaet er frabruker har krav på, og hva personalet er forpliktet værende i de fleste utdanningsløp, og personalet har til, når det gjelder bistand i forhold til seksuallivet. derfor i utgangspunktet mangelfull kompetanse på rådgivning og veiledning. Rett til et seksualliv Siden seksuallivet i stor grad også er et tabubelagt Aslak Syse, professor i rettsvitenskap ved Universiområde, snakker tjenesteyterne mange steder minst tetet i Oslo, vil ikke uten videre gå med på at hjelp mulig om det. Resultatet er at de fleste boliger og til et bedre seksualliv er en beskyttet menneskearbeidsplasser ikke har utarbeidet en felles forståelse rett. • kjærlighetens landskap 1 temahefte-09