aKtuell Viten «en hjelpeperson må være inneforstått med å skulle veilede og støtte den enkelte i forhold til seksualitet. en hjelpeperson kan derimot ikke bli pålagt å delta i seksualundervisning. hvis en person trenger seksualundervisning, har imidlertid hjelpepersonen plikt til å anvise vedkommende en annen hjelpeperson eller en annen fagperson.» Fritt oversatt fra Socialministeriets veiledning Seksualitet uanset handicap, 2001 kjærlighetens landskap 1 temahefte-09