etisK dilemma opplæring Per er 16 år og bor hjemme sammen med sin familie. Han har moderat utviklingshemming, han er midt i puberteten, og han er seksuelt frustrert. Han klarer ikke å tilfredsstille seg selv seksuelt. Han tar stadig på kjønnsorganet sitt og gnir seg mot gjenstander. Foreldrene vil han skal få hjelp og kontakter habiliteringsteamet for barn gjennom skolen. Per får egen opplæring på skolen av habiliteringsteamet i samarbeid med lærer, via tegninger, bilder og film om kropp og onani. Han klarer ikke å omsette det han har lært til å tilfredsstille seg selv. Han må ha direkte opplæring. Hvem kan gi denne opplæringen – en av foreldrene, læreren eller den ansatte i habiliteringsteamet? Er det noen de skal orientere om opplæringen? Hvor skal den foregå? Hvordan hadde situasjonen vært om denne situasjonen hadde oppstått da Per var 20 år og hadde flyttet i egen leilighet? Hvis ingen av foreldrene er hjelpeverge, skal de da orienteres når personalet samarbeider med habiliteringsteamet for voksne om denne saken? Hvem skal gi opplæringen? Rita har diagnosen lett utviklingshemming. Hun er 22 år og kjæreste med Ole på 27. Han har diagnosen ADHD. Han har en kognitiv svikt, men har ikke utviklingshemming. Rita og Ole bor i hver sin leilighet med hjelp fra kommunen. Ritas foreldre mener Ole bestemmer alt over Rita, og at hun gjør som han sier. Hun vil ikke lenger høre på hva foreldrene eller personalet sier. Ritas mor er hjelpeverge, og hun kontakter Ritas fastlege med sin bekymring. Hun mener Ole utnytter Rita seksuelt. Hun ønsker etisK dilemma promiskUitet Linda er 17 år, bor alene med sin mor og har fått diagnosen lett utviklingshemming. Hun har ingen synlig diagnose. Linda vil ikke ha utviklingshemming, hun vil være som alle andre, og hun vil ha en kjæreste. Hun har en flott kropp, og hun er opptatt av klær og sminke. Hun har ingen nær venninne. Linda vil slett ikke ha en av guttene i gruppa på skolen som kjæreste. Hun byr seg fram til hvem som helst på byen, for oppmerksomhet, for brus og kake på kafeen eller for litt penger. Mora klarer ikke med henne, og via videregående skole blir habiliteringsteamet for barn og unge koplet inn. De har samtaler med Linda, alene og sammen med lærer, men hun fortsetter på samme måte. Hva skal de gjøre? Skal de kople inn barnevernet, eller skal de anmelde alle disse mennene til politiet? Hadde situasjonen vært annerledes om Linda hadde bodd i en kommunal leilighet og vært 25 år? Mange av mennene kommer da hjem til henne. Linda har oppfølging av hjemmetjenesten i kommunen, og de lurer på om de kan nekte mennene å komme inn til henne. Kan de det? etisK dilemma sterilisering også at Rita skal steriliseres. Det unge paret ønsker derimot å få barn. Fastlegen henviser saken til habiliteringsteamet i fylket. De tar saken. Hva skal til for at vi kan si det er et seksuelt overgrep? Blir Rita utnyttet? Hvordan skal de håndtere steriliseringssaken? Hva om denne saken hadde oppstått da Rita var 17 år og enda bodde hjemme, og foreldrene hennes fremdeles var verge for henne? Hadde sterilisering vært enklere da? Bestilling TrenGer Du FLere yrkeSFAGLIGe TeMAHeFTer? «Kjærlighetens landskap» kan bestilles i Fagforbundets Nettbutikk. Gå inn på www.fagforbundet.no. Klikk på Nettbutikken. Oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. Ett eksemplar kr 25,- Klassesett (25 stk.) kr 150,2 kjærlighetens landskap temahefte-09