Faglitteratur TIPS: LITTERATUR TIL BRUK I REFLEKSJONSGRUPPER En klassiker for foreldre og personale som arbeider med utviklingshem- FiVære alene – være sammen nger om kropp, k • Jørgen Buttenschøn: Sexologi • Stein Jensen/Grethe rønvik: mede – og til god hjelp hvis man ønsker å hjelpe personer med kognitiv ilm, veileder og lettlest bok med strektegn svikt til å leve det seksualliv som passer hver enkelt best. jønn og kjærlighet. Bernt Barstad: Boka er skrevet både for å fremme nytelforhi • Seksualitet og utviklingshemming indre overgrep. Den er tilrettelagt for samtaler Anette Løwert & karsten Løt: På vej til voksen Opplæringspakke fra Danmark med temaer som pubertet, utvderhefte, 31 fotografier og mer enn 100 tegninger. • se og ikling og seksualitet. Pakka består av et veile refleksjonsgrupper. Lisbeth Pipping: kärlek och stålull • • Ib Christensen & Trine Johnsen: En selvbiografisk skildring om hvordan det er å vokse opp med en kim er snart voksen utviklingshemmet mor. Og en fortelling om å være barn når hjelpeap-En lettlest bok og en film, dansk paratet svikter. • erna osland: Du er vel vakker Socialministeriet: Seksualitet – uanset handicap, veiledning En veiledning til danske kommuner med retningslinjer for hvordan man bør tilrettelegge for at mennesker med utviklingshemning og andre Wenche Fjeld/Peter Zachariassen: Sex-kunntesten Et verktøy for å kartlegge klientens kunnskapsnivå og behov for undervisning på flere områder, blant En lettlest bok om to unge voksne som blir kjærester, men som ikke er helt sikre på om de skal få barn. Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark: kvinner og personlig hygiene Menn og personlig hygiene Mens og hygiene • • funksjonstap skal fungere best mulig seksualt. annet seksualitet. • • Samlivsspillet Wenche Fjeld: Veileder til opplæringsprogram «utviklingshemmede, samliv og seksualitet» En hjelp hvis man skal legge opp undervisning for å øke kroppsbevissthet, kunnskap om hygiene, prevensjon, graviditet og seksualliv. Dansk film som beskriver gleder og sorger ved en ung manns forsøk på personers forsøk på å finne løsninger. Målgruppen er fagpersoner og andre hjelpere. Brettspill med terninger og kort. Kortene er gruppert innen hygiene, følelser, seksualitet og sosiale ferdigheter. Spillet er utviklet ved Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark. Å leve uten barn En fiDette er en film om å leve et godt liv uten egne barn. MåProsjektansvarlig er Grethe Rønvik ved avdeling for voksenhabilitering ved Nordlandssykehuset. • • Længsel mod kærlighed • lm om sex, prevensjon, sterilisering og samliv. å etablere et seksualliv. Vi følger den unge mannen og hans omsorgs lgruppa er unge og voksne med utviklingshemning. • Takt og tone – mann og kone Undervisningsmateriell Dansk film om hvordan man kan gjøre for å lykkes hos det annet kjønn. • Bernt Barstad: eSS • Jeg lurer på Opplæringspakke innen etikk, samliv og seksualitet. Temaene strekker seg fra folkeskikk via følelser til sex. Pakka består av en dvd og en lettlest bok. Spill beregnet for barnehager, barneskoler og funksjonshemmede. Brettspill og kort er tekstet med både vanlig skrift og blindeskrift. Også tilpasset mennesker med nedsatt motoriske funksjoner. Kort i fire forskjellige farger og fire temaer; hygiene, venner og kjærester, sosiale ferdigheter og kroppp og seksualitet. Spillet er utviklet av Tone G. Grude og Vigdis m. Larsen ved Habiliteringstjenesten for voksne i Aust-Agder ved Sørlandets Sykehus. Det vil bli ferdig i løpet av sommeren. kjærlighetens landskap 2 temahefte-09