Trenger du flere yrkesfaglige temahefter? «Varmere, våtere, villere. Klima og lokalsamfunn» kan bestilles i Fagforbundets nettbutikk. gå inn på www.fagforbundet.no og klikk på nettbutikken. oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. Ett eksemplar 25,– Klassesett (25 stk) 150,– bestILLINg •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• INNHOLD YRkeSFaglIg teMaheFte < kommunene må handle 5 < Fuktig framtid 6 < ble miljøener etter uhell 10 < Växjö viser veg 12 < aktUell VIten kommunene må kjøpe klimavennlig 16 ti utfordringer til kommunene 18 – Politikerne sitter med hendene i fanget 20 Isen smelter 21 kostbar ventetid 22 kommunene vil med på klimadugnaden 24 < Viktige miljøspillere 27 < blir miljøverneombud 28 < tar kontrollen 31 < For videre lesing 34 Ansvarlig redaktør: Johnny daugstad. Prosjektleder: Frode Rønning. Journalister: Sandra lillebø, Per Flakstad og Vegard Velle. E-post til bidragsytere: johnny.daugstad@fagforbundet.no. Dilemmaer: Sandra lillebø. MILJØMERKET 241 393 Trykksak Illustrasjoner: karl gundersen. Produksjon: heli kankaanpää. Trykk: aksjetrykkeriet aS. ISSn 1504 8713. tenke globalt – handle lokalt temahefte-10